Projectomschrijving

Op 1 september 2018 is de Joint Action “Malnutrition in the Elderly Knowledge Hub” (MaNuEL) na 2,5 jaar afgerond. MaNuEL is een consortium van 22 onderzoeksgroepen uit 7 Europese landen, ondersteund door een adviesraad van experts op het gebied van geriatrische voeding, die tevens
vertegenwoordigers zijn van relevant Europese organisaties.

De activiteiten waren gericht op het verzamelen van wetenschappelijke kennis op het gebied van ondervoeding bij ouderen, het harmoniseren van onderzoek en klinische praktijk binnen Europa, en op het optimaliseren van de screening en de behandeling van ondervoeding bij ouderen. Belangrijke bevindingen wat betreft het vóórkomen van ondervoeding, de oorzaken van ondervoeding (ontwikkeling van het DoMAP model), de optimale screeningsinstrumenten voor het opsporen van ondervoeding bij ouderen in verschillende zorgsettings, en de effectiviteit van bestaande behandelingen van ondervoeding bij ouderen in de gezondheidszorg zijn gedaan.

De resultaten van MaNuEL zijn online te lezen op: https://www.stuurgroepondervoeding.nl/
Ook is er een publieke sessie georganiseerd om de resultaten te delen met alle betroken stakeholders. Deze sessie is opgenomen en de komende 2 jaar te zien via deze link: https://av-media.vu.nl/mediasite/Play/8bb85270414043d6aa746f494cbb3ef91d

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website