Projectomschrijving

Cardiovasculaire en metabole ziekten zijn wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken van morbiditeit en mortaliteit. Dieet is een primaire determinant van cardiometabole gezondheid. Echter, de invloed van dieet is hoge mate specifiek voor een individu. Het ontrafelen van de moleculaire routes die deze gepersonaliseerde reacties op het dieet mediëren, is dan ook van cruciaal belang om de huidige epidemie van cardiometabole ziekten effectief aan te pakken.

Epigenetische mechanismen, ofwel omkeerbare veranderingen, reguleren genfunctie en staan onder invloed van externe stimuli zoals dieet. Longitudinale studies van de dynamische epigenetische respons op dieet zijn schaars. Onze hypothese is dat de identificatie van dieet-geïnduceerde epigenetische veranderingen in combinatie met epigenetische profielen van cardiometabole fenotypen nieuw inzicht geven in zowel de interindividuele variabiliteit in de metabole respons op het dieet als de afgeleide effecten op gezondheid. Het DIMENSION consortium zal deze hypothese toetsen door de dynamisch causale effecten van voeding op epigenetische regulatie van genfunctie te bestuderen in een scala aan weefsels en vervolgens in kaart te brengen wat daarvan het gevolg is voor latere cardio-metabole gezondheidsuitkomsten. De focus van het voorstel ligt op de veranderingen in genregulatie en functionele biologische processen zowel direct na voedselinname (postprandiaal) als onder invloed van habituele voedingspatronen. Eerder onderzoek richtte zich voornamelijk op effecten die gemeten kunnen worden na overnacht vasten, maar dat leidt ertoe een groot deel van de metabole respons op voeding gemist wordt die alleen zichtbaar zijn in postprandiale monsters (monster genomen na een maaltijd). Dit is belangrijk omdat mensen het grootste deel van hun leven doorbrengen in een postprandiale glycemische en lipidemische toestand, belangrijke risicofactoren cardiometabole ziekten.

Het voorgestelde onderzoeksprogramma is gebaseerd op: (i) gerichte postprandiale en voedingsinterventiestudies om de oorzakelijke relaties tussen voeding, epigenetische modificaties en genfunctie op te helderen, in combinatie met (ii) innovatieve analyses gericht op het ontrafelen van het verband tussen voeding, epigenetica en cardiometabole gezondheid met behulp van nieuwe uitleesmaten voor voeding, waaronder metabolomics, in intensief gekarakteriseerde cohorten, en (iii) experimenten om de impact van dieet-geïnduceerd epigenomische en transcriptomische veranderingen op celfunctie te identificeren. Door gebruik te maken van complementaire benaderingen zal het DIMENSION-consortium nieuwe mechanistische inzichten verschaffen over de wijze waarop voeding het regulatoire en functionele genoom kan moduleren om cardiometabole gezondheid te bevorderen. Deze nieuwe inzichten zijn van belang voor zowel huidige bevolkingsgerichte voedingsrichtlijnen als nieuwe geïndividualiseerde strategieën gericht op voeding.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website