Projectomschrijving

Het AMBROSIAC consortium heeft de invloed van voedingstoestand en voedingsinterventie op het brein en meer specifiek op processen die betrokken zijn bij een ouderdomsgerelateerde verhoogde stress-gevoelige cognitieve achteruitgang bestudeerd. Wij hebben hiertoe diverse klinische studies uitgevoerd, waarbij de hoog prevalente chronische ziekte COPD is onderzocht als model voor versnelde veroudering. In een observationele studie toonden we aan dat naast sarcopenie en metabool syndroom ook een verminderde cognitie vaak voorkomt bij COPD maar dat de prevalentie niet hoger is in deze metabool ontregelde subgroepen. In de NUTRAIN-trial toonden we bij COPD-patiënten met sarcopenie dat verrijking van de voeding met leucine, Vit D en n-3 vetzuren na 12 maanden leidde tot een verbetering van de gesuppleerde nutriënt status in het plasma, het lichaamsgewicht, dagelijkse fysieke activiteiten en de generieke gezondheidsstatus.
Dit tegen acceptabele kosten voor mensen met een hoge ziektelast. In de voedingsverrijkte groep werd een gunstig effect getoond op de HADS (angst en depressie) schaal maar dit ging niet gepaard met significante effecten op plasma kynurenine en tryptofaan. In de COGTRAIN-trial toonden we geen toegevoegde waarde aan van geheugentraining op stress gevoeligheid en stress perceptie alsook niet op het vermogen om gezondheidsbevorderende leefstijldoelen vast te houden. In een proof of concept trial konden we veronderstelde positieve effecten van resveratrol op metabole processen in de skeletspier die de mentale gezondheid gunstig beïnvloeden niet bevestigen maar toonden we een ongewenste afname van de vetvrije massa.

Lees hier het interview met de projectleider over de resultaten van AMBROSIAC: "Achteruitgang brein mogelijk te remmen via voeding"

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website