Beleidsevaluatienetwerk tegen ongezonde leefgewoonten

Nederlandse onderzoeksgroepen zijn betrokken in een groot internationaal kennisnetwerk (PEN) van 28 onderzoeksinstituten uit 7 landen. Beleidsmaatregelen om lichamelijke inactiviteit, ongezonde voeding en sedentair gedrag aan te pakken kunnen de gezondheid en het welzijn van de bevolking positief beïnvloeden. Het is vrijwel onbekend welke beleidsmaatregelen er in Europa zijn doorgevoerd, wat het effect daarvan is op leefstijl, en wat de gevolgen zijn op sociaaleconomische gezondheidsverschillen. PEN werkt aan het identificeren, evalueren en vergelijken van beleidsmaatregelen in Europa. Daarnaast voert het consortium ook drie praktische case studies uit.

Nederlandse projectdeel

PEN, VUmc

De onderzoekers namen ons mee in hun onderzoek naar het draagvlak voor belasting op suikerhoudende dranken in Nederland, als onderdeel van de case studie over suikerhoudende dranken zoals frisdrank. Onder Nederlandse volwassenen is er draagvlak voor zo’n belasting, vooral als winst van die belasting naar gezondheidsinitiatieven gaat. Vijf Nederlandse onderzoeksgroepen zijn betrokken bij het PEN project, dat het Vumc coördineert. Het VUmc  is daarnaast vice-coördinator van het gehele internationale consortium. De Nederlandse partners waarborgen onder andere dat gelijkheid en diversiteit meegenomen word in alle taken die het consortium uitvoert (denk hierbij aan sociaaleconomische en etnische gezondheidsverschillen).

Meer weten?

  • Bekijk ook deze vlog van een jonge onderzoeker betrokken in het PEN project.
  • Lees meer over dit internationale project op de Engelstalige projectwebsite.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website