Onderzoek naar darmbacteriën

De bacteriën in onze darmen zijn belangrijker voor onze gezondheid dan eerst werd gedacht. Het JPI HDHL financiert verschillende projecten die onderzoek doen naar het darmmicrobioom. Onderzoekers proberen te ontrafelen hoe het ontstaan van ziekten samenhangt met de darmbacteriën, en hoe dit van persoon tot persoon verschilt. Dit kan leiden tot betere behandelingen en preventie en vooral ook een persoonlijke aanpak. Het programmateam van ZonMw bezoekt de Nederlandse onderzoekgroepen die betrokken zijn bij deze internationale projecten. De onderzoekers zijn ook allemaal betrokken bij het internationale kennisplatform over het darm microbioom.

De onderzoeksprojecten

EarlyFOOD & MeaTic, TNO

Laboratorium TNO Zeist

Het ZonMw team kreeg een rondleiding door het laboratorium van TNO. In de afgelopen jaren is een enorme vooruitgang geboekt in de analyses van monsters. Op dit moment kan TNO in één dag de genetische samenstelling van 10.0000 monsters bepalen. Dit biedt enorme mogelijkheden, maar door de grote hoeveelheid aan data worden de analyses ook steeds uitgebreider. In beide projecten gaat TNO monsters analyseren die door de internationale partners aangeleverd worden. Binnen EarlyFOOD ontvangt TNO monsters van cohorten van Europese moeders met hun baby’s. In MeaTic wordt onder andere een interventie studie uitgevoerd in Italië waarbij de proefpersonen veel rood en bewerkt vlees eten, de afgenomen monsters worden naar het laboratorium van TNO gestuurd.

GUTMOM, Radboud UMC

De onderzoekers gaven ons een update over het GUTMOM project. In de eerste fase van deze studie verzamelen de internationale partners klinische informatie van moeders en hun kinderen. Onderzocht wordt of obesitas van een moeder (via de ontwikkeling van het darm microbioom van haar kind) invloed heeft op ontwikkeling van de hersenen van haar kind. Het Radboud UMC is verantwoordelijk voor de data analyse. Het internationale consortium heeft al (pilot)data gedeeld. Het Radboud UMC onderzoekt nu of er markers in het microbioom van kinderen zijn, die voorspellend zijn voor de ontwikkeling van de hersenen.
Bekijk ook deze vlog van een jonge onderzoeker die aan het GUTMOM project werkt. Het project heeft ook een eigen website ontwikkeld.

MICRODIET, Amsterdam UMC

Bij het bezoek aan het MICRODIET project kregen we een rondleiding waarbij we ook de spreekkamers bezochten waarin de proefpersonen die deelnemen aan de studie onderzocht worden. Deze patiënten houden bij wat ze eten en drinken, vullen hierover een voedselvragenlijst in en ze krijgen feedback van een diëtist. Er word ook feces verzameld om hieruit het microbioom te analyseren. In het Amsterdam UMC volgen 60 patiënten met overgewicht het dieet van deze studie. In de komende maanden worden nog meer deelnemers gezocht. De patiënten volgen 3 maanden lang een hoog of juist een laag eiwit dieet. Het consortium vraagt zich af of eiwitten uit het dieet anders afgebroken worden in de darmen van patiënten van verschillende etnische achtergronden met overgewicht.

TransMic, Radboud UMC

De onderzoekers presenteerden de voortgang van het TransMic project. Het Raboud UMC werkt samen met onderzoekers in Moshi (Tanzania) aan dit project. De onderzoekers vertelden dat er al meer dan 300 monsters van Tanzaniaanse stedelingen en plattelandsbewoners zijn verzameld. Een groot deel van de monsters is al geanalyseerd. Aanwijzingen zijn gevonden dat de overgang van een ruraal naar een meer urbaan/westers dieet zorgt voor meer ontstekingsreacties. Deze ontstekingsreacties spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van chronische ziekten zoals diabetes tpye 2 en hart- en vaatziekten. De onderzoekers kondigen ook de conferentie over de projectresultaten aan op 8 en 9 oktober 2020 in Moshi, Tanzania.

Lees het interview met de projectleider in Mediator

Internationaal kennisplatform

KP IM, TNO

Het doel van het kennisplatform is de interactie tussen voeding, mircrobioom & gezondheid in kaart te brengen. JPI HDHL heeft verschillende onderzoeksprojecten gefinancierd op dit onderwerp en het kennisplatform staat als een paraplu boven al deze projecten en stimuleert de uitwisseling van data. Tijdens ons projectbezoek leggen de onderzoekers uit waarom het belangrijk is dat er goed wordt nagedacht over hoe je data uit verschillende studies en landen kunt vergelijken. Als de verzamelde data goed vergelijkbaar is, kun je sterkere conclusies trekken over de relatie tussen voeding, microbioom en gezondheid. De uitdagingen waar de onderzoekers tegen aanlopen zijn bijvoorbeeld dat mensen niet het hele jaar hetzelfde eten (aardbeien in de zomer, boerenkool in de winter) en dat mensen in verschillende landen op verschillende tijdstippen eten. Ook zijn er grote verschillen in het type bacteriën dat in de darmen van personen gevonden worden, en is in bijvoorbeeld obesitas de diversiteit van gevonden bacteriën lager.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website