ZonMw tijdlijn Voeding en gezondheid https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Voeding en gezondheid nl-nl Tue, 15 Jun 2021 17:57:17 +0200 Tue, 15 Jun 2021 17:57:17 +0200 TYPO3 news-7147 Fri, 16 Apr 2021 16:32:00 +0200 Gezonde en groene leefomgeving is nodig voor een vitale samenleving https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gezonde-en-groene-leefomgeving-is-nodig-voor-een-vitale-samenleving/ Een gezonde groene leefomgeving bevordert en beschermt het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden van mensen. Samen met het RIVM bereiden we een programma voor. Zodat beleidsmakers met kennis, data, infrastructuur en praktische instrumenten, gezondheid meer integraal mee kunnen nemen in hun beleid rond de fysieke leefomgeving. Verbinding en samenwerking

De opdracht om het programma ‘Gezonde Groene Leefomgeving’ voor te bereiden, komt van de ministeries van VWS en LNV. Deze ministeries willen dat gezondheidsvraagstukken vanuit een breed perspectief worden aangepakt, waarbij de verschillende domeinen worden overstegen. Daarom is verbinding met en samenwerking tussen verschillende beleidssectoren en maatschappelijke actoren nodig.

Samen met landelijke en lokale belanghebbenden

Dit programma is een belangrijke impuls, want een gezonde en groene leefomgeving bevordert en beschermt de volksgezondheid. Bij de voorbereiding voor dit programma betrekken we landelijke en lokale belanghebbenden. Het resultaat dat we beogen, is kennis, data, infrastructuur en praktische instrumenten. Hiermee kunnen op landelijk, regionaal en lokaal niveau keuzes worden gemaakt om gezondheid meer integraal en volwaardig mee te nemen in het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Gezonde leefomgeving

Een gezonde en groene leefomgeving is belangrijk voor een vitale samenleving. Groen omdat een gezonde en leefbare omgeving niet bestaat zonder natuur. Het is de basis van ons voortbestaan en de economie. Gezondheid, gezond gedrag en kunnen meedoen in de samenleving worden beïnvloed door de sociale en fysieke omgeving en de sociaaleconomische status van mensen. De directe leefomgeving, de buurt of wijk met de aanwezige voorzieningen daarin, creëren kansen op of belemmeringen voor gezondheid.

Programma Gezonde Groene Leefomgeving

De ministeries van VWS en LNV stellen vandaag in een Tweede Kamerbrief dit overkoepelende programma voor. Het geeft uitvoering aan de beleidsambities in de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid (LNG) en in de uitvoeringsagenda van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De beide ministeries hebben RIVM en ons gevraagd dit programma als volgt voor te bereiden en uit te voeren aan de hand van 3 randvoorwaarden:

 • creëren van een stevige kennisbasis en kennisinfrastructuur
 • stimuleren van de ontwikkeling en gebruik van passende (beleids-) instrumenten
 • evaluatie en monitoring

We bouwen voort op eerdere resultaten. We hebben al veel kennis laten ontwikkelen in andere programma’s zoals ‘Maak ruimte voor gezondheid’. Ook loopt er door ons geïnitieerd en gefinancierd onderzoek naar microplastics en naar de gezondheidseffecten van klimaatverandering.

Omgevingswet

De Omgevingswet die naar verwachting in 2022 in werking treedt, geeft bestuurders en beleidsmakers meer ruimte om een gezonde groene leefomgeving te ontwikkelen. De wet is erop gericht om een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit te bereiken en in stand te houden. De fysieke leefomgeving moet zodanig beheerd, gebruikt en ontwikkeld worden dat alle maatschappelijke functies ook op de lange termijn duurzaam vervuld kunnen worden.

ZonMw en RIVM

We willen in samenwerking met RIVM dit maatschappelijke vraagstuk agenderen en met kennis ervoor zorgen dat de leefomgeving positief kan bijdragen aan de gezondheid van mensen. Hoe? Door gezond gedrag te bevorderen. Denk hierbij aan bewegen, voeding, met aandacht voor gezondheidsverschillen. En door te beschermen tegen risico’s. Voorbeelden hiervan zijn klimaateffecten, zoönosen en milieu. Samen laten we kennis ontwikkelen en toepassen gericht op de gezonde leefomgeving. Zo spelen we in op maatschappelijke vragen van zowel beleidsmakers, wetenschappers, praktijkprofessionals en inwoners over gezondheidseffecten van hun leefomgeving.

Meer informatie

 

 

 

]]>
news-7159 Fri, 16 Apr 2021 11:42:16 +0200 Laat de consument zich verleiden tot het kopen van gezondere boodschappen? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/laat-de-consument-zich-verleiden-tot-het-kopen-van-gezondere-boodschappen/ Volkorenproducten meer op ooghoogte geplaatst. Kassarekken uitsluitend gevuld met gezonde producten. Schaplabels die aangeven welke producten snel te bereiden zijn. Als gezonde producten meer opvallen in de supermarkt of goedkoper zijn, kiezen mensen deze producten dan vaker dan een ongezonder alternatief? Dat onderzoeken wetenschappers van Amsterdam UMC het komende jaar in een aantal Coop-supermarkten. Het onderzoek moet (ook) antwoord geven op de vraag of een gezondere omgeving leidt tot een lager risico op hart- en vaatziekten. De Hartstichting en ZonMw financieren het onderzoek.

Gezondheidsverschillen

Het onderzoek, genaamd Supreme Nudge, loopt een jaar lang in acht verschillende supermarkten in Nederland. De supermarkten zijn geselecteerd in buurten waar mensen vaker een minder gezonde leefstijl hebben. Zij leven gemiddeld 6 jaar korter en 15 jaar minder in goede gezondheid dan mensen, die het sociaaleconomisch beter hebben.

Makkelijke keuze

Een gezonde leefstijl is van belang voor het voorkomen van chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten. Het kan mensen helpen om gezonder te leven door veranderingen in hun leefomgeving aan te brengen. De aanpassingen moeten ervoor zorgen, dat de gezonde keuze de makkelijke of de voor de hand liggende keuze wordt. Of de omgevingsinterventies ook op langere termijn de kans op hart- en vaatziekten verkleinen is niet bekend en wordt onderzocht. De wetenschappers onderzoeken tegelijkertijd het effect van een mobiele coach, die via een smartphone-app tips geeft om meer te wandelen.
Meer weten over het onderzoek in de supermarkten? Lees het nieuwsbericht op de website van de Hartstichting.

Met nudging subtiel stimuleren tot gewenst gedrag

Centraal in het onderzoek staat het nudgen van de supermarktbezoekers. Daarnaast worden de effecten van prijsveranderingen onderzocht. Nudgen is een techniek uit de gedragspsychologie waarbij mensen subtiel worden gestimuleerd om zich op een gewenste wijze te gedragen.

Over het Supreme Nudge onderzoek

Hoe kan je mensen verleiden om vaker voor gezonde voeding in de supermarkt te kiezen? En leidt dat vervolgens ook tot een lager cholesterolgehalte, een lagere bloeddruk of een gezonder gewicht? Dat onderzoeken wetenschappers in het onderzoek Supreme Nudge onder leiding van het Amsterdam UMC met steun van de Hartstichting en ZonMw.

Gezond leven: goed voor je hart

Het Supreme Nudge onderzoek is 1 van de 3 onderzoeken waarin we samen met de Hartstichting kennis vergaren over nieuwe manieren om langdurig gezond te leven. Met de onderzoeken willen we bijdragen aan de gezondheid van mensen inclusief een gezond hart en gezonde vaten. Andere onderzoeken zijn ‘Gezonde gewoontes jong aanleren’ en ‘We all benefit’.    

Meer informatie

]]>
news-7123 Wed, 07 Apr 2021 14:20:08 +0200 Erasmus MC wil obesitas Europa uitleiden https://amazingerasmusmc.nl/actueel/erasmus-mc-wil-obesitas-europa-uitleiden Het Erasmus MC leidt een nieuw Europees consortium met de ambitie om overgewicht al vanaf de start van het leven te voorkomen. Dit consortium wordt gefinancierd door het Joint Programming Initiative Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL). Consortiumleider Romy Gaillard: ‘Het is heel makkelijk om te zeggen dat je je leefstijl moet aanpassen, maar zo werkt het niet.’ news-7011 Mon, 08 Mar 2021 14:34:33 +0100 6e internationale conferentie JPI HDHL https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/6e-internationale-conferentie-jpi-hdhl/ Op 20 en 21 april 2021 vindt de 6e internationale conferentie van het Joint Programming Initiative ‘A Healthy Diet for a Healthy Life’ plaats. Centraal staat hoe een systematische aanpak voor een voedselsysteembenadering gerealiseerd kan worden. Ook staan we stil bij de bereikte mijlpalen in het 10-jarig bestaan van JPI HDHL. Hoewel er in de afgelopen jaren meer besef is gekomen van het belang om het gezondheidsperspectief en het duurzaamheidsperspectief te koppelen in voedingsonderzoek, blijft het lastig om dit daadwerkelijk realiseren. JPI HDHL wil deze kloof overbruggen en ervoor te zorgen dat voedingsonderzoek en -beleid de aandacht krijgen die het verdient. Dit maakt deel uit van de urgente, bredere roep om een voedselsysteembenadering. Daarom gaan we tijdens onze conferentie onderzoeken hoe een systemische aanpak kan worden geïmplementeerd om meer impact te creëren. Maar wat betekent dit voor wetenschappers? Wat betekent het op beleidsniveau? En hoe kunnen we die twee beter met elkaar verbinden? Met actuele keynotes, een panel, workshops en informele discussies behandelen we deze en andere vragen die relevant zijn voor de toekomst van voedsel-, voedings- en gezondheidsonderzoek.

Programma in een notendop

Dit jaar organiseren we een tweedaagse conferentie op de ochtend van 20 april en de middag van 21 april in een digitale conferentieomgeving.
Op dag 1 bijt dr. Sébastien Treyer (uitvoerend directeur van het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en Internationale Betrekkingen) het spits af. Hij spreekt over het verbinden van onderzoek met beleid en de behoeften van de samenleving. In een interactieve publieks- en paneldiscussie gaan we hier dieper op in. We sluiten de dag af met verschillende inspiratiesessies; korte gesprekken over spannende ontwikkelingen die relevant zijn op het gebied van voedsel, dieet en voeding.

Op dag 2 neemt hoogleraar humane voeding John Mathers (Newcastle University, vice-voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van JPI HDHL) de deelnemers mee in de ontwikkeling van voedingsonderzoek in het licht van 10 jaar JPI HDHL. Hij reflecteert op de bijdragen van de JPI HDHL aan het onderzoeksveld en de belangrijkste kwesties voor de toekomst. Een breed scala aan onderwerpen komt aan bod (interactieve) workshops. Onder andere over het snijvlak van lichaamsbeweging en voedingsonderzoek en het verbeteren van internationale samenwerking.

Meer informatie

]]>
news-7002 Thu, 04 Mar 2021 16:42:44 +0100 Wat een westers dieet precies doet in het lichaam https://www.radboudumc.nl/nieuws/2021/minder-ontsteking-bij-een-traditioneel-tanzaniaans-dieet-dan-bij-een-westers-dieet Tanzanianen die in de stad wonen hebben een meer geactiveerd immuunsysteem in vergelijking met hun landgenoten op het platteland. Het verschil in dieet lijkt hiervoor de verklaring: in de steden eten mensen meer westers en op het platteland wordt vaker een traditioneel dieet gegeten. Dit onderzoek is onderdeel van de TransMic studie, een internationaal project naar ‘verwestering’ van het dieet en wat dat teweegbrengt in het lichaam. news-6933 Thu, 18 Feb 2021 09:14:17 +0100 Leefstijlgeneeskunde is basis chronische zorg https://www.artsenleefstijl.nl/wp-content/uploads/2021/02/Artikel-HW-Leefstijl-basis-chronische-zorg-20-1-21-de-Vries-et-al.pdf "Voor de effectiviteit van leefstijlinterventies bij chronische aandoeningen is toenemend bewijs. Er is voldoende wetenschappelijke onderbouwing om serieus aan de slag te gaan met leefstijl", aldus huisartsen en gezondheidswetenschappers mede namens vereniging Arts en Leefstijl. "Leefstijlgeneeskunde is de dagelijkse praktijk". Lees het artikel in Huisarts en Wetenschap news-6851 Mon, 01 Feb 2021 16:12:58 +0100 Onderzoekers: overheid moet gezonder eetpatroon afdwingen https://www.uu.nl/nieuws/beleid-voor-gezonde-voedselomgeving-kan-veel-beter De onderzoekers van het PEN project stellen dat de overheid meer moet én kan doen om een gezonder eetpatroon te bevorderen. De onderzoekers worden gefinancierd vanuit ZonMw via het internationale initiatief JPI HDHL. news-6818 Thu, 21 Jan 2021 14:55:34 +0100 Onderzoek naar het voorkomen van overgewicht https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-naar-het-voorkomen-van-overgewicht/ Welke omstandigheden spelen een rol bij het voorkomen van overgewicht? Over deze vraag buigen de komende drie jaar vier internationale consortia zich voor de internationale subsidieronde “Prevention of unhealthy weight gain and obesity during crucial phases throughout the lifespan (PREPHOBES)”. Nederlandse onderzoekers zijn betrokken bij drie van de vier projecten. De PREPHOBES subsidie stimuleert onderzoekers om overgewicht en obesitas te voorkomen in verschillende levensfasen, door innovatie strategieën en multidisciplinaire aanpakken te ontwikkelen, implementeren en evalueren. De projecten starten in april 2021. De projecten waar  Nederlandse onderzoekers bij betrokken zijn richten op de ontwikkeling en implementatie van preventie- en interventiestrategieën bij verschillende doelgroepen. We stellen ze graag aan u voor:

EndObesity
Het consortium EndObesity gaat innovatieve multidisciplinaire preventiestrategieën ontwikkelen, implementeren en evalueren. Deze zijn gericht op het voorkomen van obesitas op de kinderleeftijd door het verbeteren van leefstijlfactoren in families in de preconceptieperiode, de zwangerschap en de vroege kindertijd. De focus ligt hierbij op de eerste 1000 dagen van het leven door gebruik te maken van data van studies in samenwerking met 6 multidisciplinaire partners.

GrowH!
GrowH! ontwikkelt interventiestrategieën op basis van bestaande longitudinale gegevens en vernieuwende participatieve benaderingen die beter aansluiten op de doelgroep en daardoor potentieel effectiever zijn. Het onderzoek richt zich op kwetsbare groepen op jonge leeftijd om risicofactoren effectief te reduceren.

SO-NUTS
Met het ouder worden zijn er twee aandoeningen die veelvuldig voorkomen: een te hoge vetmassa (obesitas) en een te lage spiermassa en spierfunctie (sarcopenie). SO-NUTS gaat daarom innovatiestrategieën ontwikkelen voor het voorkomen van deze aandoeningen bij mensen die met pensioen gaan. Dit doen ze met  het ontwikkelen van een gedigitaliseerde aanpak om het beweeg- en voedingsgedrag duurzaam te verbeteren.

Internationale samenwerking

De internationale subsidieronde PREPHOBES wordt uitgevoerd door het Joint Programming Initiative ‘a Healthy Diet for a Healthy Life’ (JPI HDHL). In deze subsidieronde werken 10 landen samen: Oostenrijk, België, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Letland, Spanje en Nederland. In oktober 2020 zijn de vier projecten voorgedragen voor financiering door het JPI HDHL, voor een totaal bedrag van € 4,6 miljoen. In drie van deze projecten zijn Nederlandse onderzoekers betrokken. Voor de Nederlandse onderzoekers heeft ZonMw 1 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Meer informatie

 

 

]]>
news-6794 Wed, 13 Jan 2021 15:13:00 +0100 JPI HDHL blijft voeding en gezondheid verbinden in 2021 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/jpi-hdhl-blijft-voeding-en-gezondheid-verbinden-in-2021/ Het Joint Programming Initiative ‘Healthy Diet for a Healthy Life’ (JPI HDHL) bestaat 10 jaar en gaat vanaf 2021 verder als financieel zelfstandig initiatief. Binnen het JPI gaan 15 landen samenwerken aan het tot stand brengen van de visie. Deze visie behelst dat in 2030 iedereen de motivatie en de mogelijkheid heeft om gezond te eten uit een divers aanbod, een gezond niveau van lichaamsbeweging heeft en dat leefstijl gerelateerde ziekten aanzienlijk zijn afgenomen. Vanaf dit jaar wordt het JPI HDHL financieel zelfstandig en gaan de deelnemende landen de ondersteunende structuur van het JPI financieren met een jaarlijkse contributie. De afgelopen jaren werd het secretariaat van het JPI betaald door de Europese Commissie (EC) via een ‘Coordination and Support Action’. ZonMw blijft ook in de toekomst de coördinatie van het JPI HDHL secretariaat voeren.

Cruciaal belang

Het voortzetten van het JPI HDHL en haar unieke rol in het verbinden van de onderzoeksgebieden voedsel, voeding, lichaamsbeweging en gezondheid is van cruciaal belang. Dat is nu meer dan ooit het geval met het oog op de ontwikkelingen rond de transformatie van voedselsystemen op EU- en lidstaatniveau, en de respons op de COVID-19 pandemie. Hoewel de focus op gezonde voeding ligt, werkt het JPI vanuit een (voedsel)systeembenadering en moet de overgang naar een gezondere manier van eten plaatsvinden op een ecologisch duurzame en eerlijke manier. Het JPI is dan ook betrokken bij de ontwikkeling van het ‘Safe and Sustainable Food Systems’ partnerschap in Horzion Europe, het nieuwe beleidskader voor onderzoek van de EC.

6de internationale conferentie

Op 20 en 21 april 2021 organiseert het JPI HDHL haar 6de internationale conferentie. Het programma duurt van 20 april van 10.00 tot 14.00 uur en gaat door op 21 april van 14.00 tot 18.00 uur. We nodigen een breed scala aan belanghebbenden uit om met ons in gesprek te gaan over ontwikkelingen op het gebied van voeding en gezondheid. Daarnaast vieren we het 10-jarig bestaan en blikken we vooruit.

Meer informatie

]]>
news-6701 Fri, 18 Dec 2020 12:18:53 +0100 SuperFIT stimuleert beweging en fruit in de kinderopvang https://mediator.zonmw.nl/mediator-44/peuters-met-een-gezonde-leefstijl/ Peuters die veel bewegen en gezond eten, hebben een grote kans dat later als volwassene ook te doen. De aanpak SuperFIT stimuleert daarom gezonde gewoontes op het peuterdagverblijf én thuis. Lees het artikel in Mediator 44 news-6682 Thu, 17 Dec 2020 10:16:00 +0100 Subsidieoproep rondom de Gecombineerde Leefstijlinterventies https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-rondom-de-gecombineerde-leefstijlinterventies/ Wilt u een erkende Gecombineerde Leefstijlinterventie gaan aanbieden in uw regio? En wilt u hiervoor een samenwerking in uw werkgebied opzetten of doorontwikkelen? Het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek heeft hiervoor een subsidieoproep opengesteld. U kunt uw aanvraag indienen tot 23 februari 2021, voor 14.00 uur. De subsidieoproep

Doel van deze subsidieoproep is het realiseren van het aanbod van een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) in uw regio. U vraagt subsidie aan voor het opzetten of doorontwikkelen van uw samenwerkingsverband met alle relevante partijen in uw regio. Ook gaat u een gezamenlijk implementatieplan opstellen, zodat u na afloop van de subsidie het aanbod kunt gaan implementeren en deelnemers kunnen starten met de GLI.

Leefstijlinterventies

Een GLI richt zich op verschillende (leefstijl)aspecten die van belang zijn bij het verminderen van overgewicht. Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan het verminderen van de energie-inname (voeding), het verhogen van de lichamelijk activiteit (bewegen) en een duurzame gedragsverandering. Deze gecombineerde aanpak is bewezen- en kosteneffectief. Binnen deze subsidieoproep gaat het om het aanbieden van een van de vier GLI programma’s die voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking komen: CooL, SLIMMER, de BeweegKuur en Samen Sportief in Beweging.

Succesvolle implementatie

Om de kans op een succesvolle implementatie van de GLI in de regio zo groot mogelijk te maken, zijn we op zoek naar projectgroepen met daarin minimaal de volgende rollen: een enthousiaste kartrekker, een geregistreerde GLI-aanbieder met de vereiste competenties om een van de vier GLI’s aan te kunnen bieden en de preferente zorgverzekeraar. Zij tekenen voor het indienen van de aanvraag allemaal een intentieverklaring. Tijdens het project wordt deze minimale samenwerking uitgebreid met ook andere relevante partijen uit de regio, zoals bijvoorbeeld de gemeente, doorverwijzers en partijen binnen het sport- en beweegaanbod.

Beeld van de regio

Een onderdeel van de aanvraag is een zogenoemde (omgevings)analyse. Deze analyse geeft de sociale- en gezondheidssituatie weer van de bewoners van de regio en biedt inzicht in de stand van zaken van het bestaande GLI aanbod in de regio en de (nog te betrekken) relevante partijen. Ook laat het beeld zien welke kansen en knelpunten er in uw regio zijn voor het aanbieden van een GLI.

Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Deze subsidieoproep is onderdeel van het ZonMw programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). Dit programma is onderdeel van de landelijke beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek die als doel heeft om zorg te voorkomen, te verplaatsen en te vervangen om zo beter aan te sluiten bij de behoefte van de burgers.

Meer informatie

]]>
news-6531 Wed, 18 Nov 2020 14:27:01 +0100 Internationaal symposium over voeding en epigenetica https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/internationaal-symposium-over-voeding-en-epigenetica/ Begin november kwamen de zes internationale onderzoeksgroepen van de Joint Programming Initiative a ‘Healthy Diet for a Healthy Life’ (JPI HDHL) subsidieronde over voeding en epigenetica bijeen. Voorlopige resultaten werden gepresenteerd, maar bovenal werd deelgenomen aan de workshop over het genereren van impact van de resultaten. Hoe leefstijlfactoren, waaronder voeding, onze gezondheid en het ontstaan van ziektes precies beïnvloeden is nog onduidelijk. De omgeving speelt hierin een belangrijke rol, maar ook genetische kenmerken zijn van belang. Omkeerbare en overerfbare veranderingen in de genfunctie (zonder wijzigingen in de DNA sequentie) worden onderzocht in het vakgebied van de epigentica. Het JPI HDHL financiert zes onderzoeksprojecten op dit onderwerp, gericht op het voorkomen van (voeding-gerelateerde) chronische ziekten.

Een deel van de projecten kijkt bijvoorbeeld naar de betekenis van voeding tijdens de zwangerschap en in de eerste levensjaren van het kind. Onderzocht wordt wat dit voor effect kan hebben op de latere gezondheid van het kind. Weer andere projecten onderzoeken het verband tussen voeding, epigenetica en cardio-metabole gezondheid, obesitas en diabetes type II. De projecten zijn nu halverwege. Ze presenteerden de voortgang en voorlopige resultaten tijdens het symposium op 5 november.

Het virtuele symposium

Het symposium vond virtueel plaats en werd bezocht door bijna 60 deelnemers, waaronder projectleiders en veel jonge onderzoekers uit verschillende landen. Daarnaast waren experts uit de beoordelingscommissie en leden van de JPI HDHL wetenschappelijke en stakeholder adviesraad uitgenodigd om de voortgang van de projecten te monitoren.
Na de projectpresentaties was het tijd voor de impact workshop. Het doel ervan was het in kaart brengen van de impact van de projectresultaten. Deelnemers werd gevraagd wat ze zouden willen bereiken als vervolg op het project en waarom, wanneer, hoe en met wie. Het uiteindelijke doel van een groot aantal projecten is het ontwikkelen van geïndividualiseerde voedingsrichtlijnen om de gezondheid te bevorderen. Hoe ze dit precies willen gaan doen is stof om over na te denken in de toekomst van het onderzoek.

Nederlandse bijdrage aan het onderzoek

Nederlandse onderzoeksgroepen zijn betrokken bij in drie  van de zes projecten. Het programmateam van ZonMw is op bezoek geweest bij een van deze projecten, waarin ze virtueel hebben laten zien waar zij mee bezig zijn en wat de voortgang is van het onderzoek. In januari 2021 bezoekt het programmateam ook de andere projecten.

Meer weten?

 

]]>
news-6500 Tue, 17 Nov 2020 09:17:00 +0100 Prijs en presentatie beïnvloeden keuze voor gezonde producten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/prijs-en-presentatie-beinvloeden-keuze-voor-gezonde-producten/ Gezonde producten worden vaker gekocht als ze goedkoper zijn en meer opvallen in de supermarkt en als ongezonde producten tegelijkertijd ook duurder zijn. Dit blijkt uit onderzoek, gesteund door de Hartstichting en ZonMw, in een virtuele supermarkt. Lees over de tussentijdse resultaten van het Supreme nudge onderzoek. Tussentijdse resultaten Supreme Nudge onderzoek

De onderzoekers brachten steeds veranderingen aan in de virtuele supermarkt en keken of mensen meer gezonde producten aanschaften in deze gewijzigde supermarktomgeving. De tussentijdse resultaten laten zien dat meerdere veranderingen tegelijk het meeste effect hebben.

“Het onderzoek laat zien dat veranderingen in de supermarkt mogelijk ook op een positieve manier ingezet kunnen worden. Op die manier maak je een gezondere keuze makkelijker voor de consument”, aldus Carolien Martens van de Hartstichting.

Meer weten over de resultaten tot nu toe? Lees het nieuwsbericht op de website van de Hartstichting.

Met nudging subtiel stimuleren tot gewenst gedrag

Centraal in het onderzoek staat het nudgen van de supermarktbezoekers. Daarnaast worden de effecten van prijsveranderingen onderzocht. Nudgen is een techniek uit de gedragspsychologie waarbij mensen subtiel worden gestimuleerd om zich op een gewenste wijze te gedragen.

Over het Supreme Nudge onderzoek

Hoe kan je mensen verleiden om vaker voor gezonde voeding in de supermarkt te kiezen? En leidt dat vervolgens ook tot een lager cholesterolgehalte, een lagere bloeddruk of een gezonder gewicht? Dat onderzoeken wetenschappers in het onderzoek ‘Supreme Nudge’ onder leiding van het Amsterdam UMC met steun van de Hartstichting en ZonMw.

Gezond leven: goed voor je hart

Het Supreme Nudge onderzoek is 1 van de 3 onderzoeken waarin we samen met de Hartstichting kennis vergaren over nieuwe manieren om langdurig gezond te leven. Met de onderzoeken willen we bijdragen aan de gezondheid van mensen inclusief een gezond hart en gezonde vaten. Andere onderzoeken zijn ‘Gezonde gewoontes jong aanleren’ en ‘We all benefit’.    

Meer informatie

 

]]>
news-6441 Tue, 03 Nov 2020 11:23:25 +0100 2,8 miljoen euro voor versneld bereiken van gezond en duurzaam voedselsysteem in Nederland https://www.nwo.nl/nieuws/28-miljoen-euro-voor-versneld-bereiken-van-gezond-en-duurzaam-voedselsysteem-nederland Binnen het NWA-programma Transitie naar een duurzaam voedselsysteem heeft NWO één aanvraag toegekend van een consortium van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke partners. De samenwerkende partners gaan op zoek naar manieren om de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem in Nederland te versnellen. news-6502 Tue, 13 Oct 2020 13:10:00 +0200 Supermarkten: maak keuze gezond voedsel makkelijker https://www.hartstichting.nl/nieuws/supermarkten-maak-keuze-gezond-voedsel-makkelijker Supermarkten stimuleren gezonde voeding nog te weinig en er is er voor de hele sector nog veel te verbeteren. Dat is de conclusie van Superlijst Gezondheid. Dit is een onderzoek dat mede door de Hartstichting is gefinancierd. news-6176 Mon, 14 Sep 2020 15:50:35 +0200 Rapport overheidsbeleid met (potentiële) invloed op gezonde voedselomgeving https://www.jpi-pen.eu/news/item/22-report-on-food-epi-the-netherlands.html Het JPI HDHL project Policy Evaluatie Netwerk (PEN) heeft recent een rapport gepubliceerd waarin het overheidsbeleid dat een (potentiële) invloed heeft op de gezondheid van de voedselomgeving in Nederland word beschreven. Hiervoor is gebruikt gemaakt van de Food Environment Policy Index (Food-EPI). news-6103 Tue, 01 Sep 2020 10:57:52 +0200 Onderzoek van start naar inzet leefstijlgeneeskunde in curatieve zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-van-start-naar-inzet-leefstijlgeneeskunde-in-curatieve-zorg/ Een gezonde leefstijl is belangrijk om gezond te blijven. Maar mogelijk kan leefstijl ook worden ingezet in de behandeling van chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Welke leefstijlinterventies zijn geschikt om curatief in te zetten bij welke aandoeningen? En bij welke patiënten kan leefstijlgeneeskunde succesvol zijn? Tien consortia starten met onderzoek en zorgen voor beter inzicht. De consortiaprojecten zijn gehonoreerd binnen de ronde ‘Leefstijlgeneeskunde’ van de programmalijn Innovatie van het Preventieprogramma 2019-2022 ‘Integraal en met kennis aan de slag’.

U vindt de 10 projecten onderstaand:

Chronische aandoeningen en leefstijlfactoren

De gehonoreerde projecten richten zich op onderstaande chronische aandoeningen:

 • osteoartritis
 • diabetes type 2
 • hart- en vaatziekten
 • inflammatoire darmziekten
 • kanker
 • psychische aandoeningen

Elk project richt zich op een combinatie van minimaal 2 leefstijlfactoren:
Voeding, bewegen, slaap, stress, roken of alcohol.

Focus van het onderzoek

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft voor dit onderzoek €5.000.000,- beschikbaar gesteld. De volgende doelstellingen zijn hierbij van belang:

 • onderzoek naar de (kosten) effectiviteit van leefstijlgeneeskunde
 • inzicht verkrijgen in de randvoorwaarden en succesfactoren voor een succesvolle implementatie van leefstijlgeneeskunde; inclusief gedragsverandering bij (zorg)professionals

Samenwerken

De 10 projecten nemen gedurende de looptijd van het onderzoek regelmatig deel aan bijeenkomsten om kennis te delen en op die manier van elkaar te leren. De consortia bestaan uit diverse partijen die samen zullen werken, waaronder: universiteiten, umc’s, perifere ziekenhuizen, huisartsen, diëtistenpraktijken, slaapcentra, sportcentra, zorgverzekeraars, GGD, GGZ en overige gezondheidspartners.

Leefstijlgeneeskunde

‘Leefstijl als medicijn’ wordt tegenwoordig breder onderzocht. Hoe kunnen mensen die al kampen met leefstijl-gerelateerde aandoeningen hun medicatie minderen of zelfs helemaal van de medicijnen afstappen? Breder wordt ook gekeken naar behandeling met leefstijl bij leefstijl-gerelateerde aandoeningen. Zo kunnen invasieve behandelingen in de toekomst afgeschaald of misschien helemaal voorkomen worden. Lees meer op onze pagina Leefstijlgeneeskunde.

Meer informatie

]]>
news-6028 Thu, 20 Aug 2020 10:00:00 +0200 Strategieën om overgewicht te voorkomen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/strategieen-om-overgewicht-te-voorkomen/ In de internationale subsidieronde “Prevention of unhealthy weight gain and obesity during crucial phases throughout the lifespan (PREPHOBES)” zijn 15 uitgewerkte projectvoorstellen ingediend. Met de PREPHOBES subsidieoproep stimuleert het JPI HDHL de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van innovatie strategieën en multidisciplinaire aanpakken om overgewicht en obesitas te voorkomen in verschillende levensfasen. Van projectidee naar uitgewerkt voorstel

In de internationale subsidieronde PREPHOBES zijn 36 projectideeën ingediend bij het JPI HDHL. Een internationaal panel van referenten heeft alle projectideeën beoordeeld op de criteria van de subsidieoproep. In totaal zijn 16 consortia uitgenodigd om een uitwerkt projectvoorstel in te dienen, het JPI HDHL heeft 15 uitgewerkte voorstellen ontvangen. Bij 11 van deze projectvoorstellen maakt een Nederlandse onderzoekgroep deel uit van het consortium.

Planning

De uitgewerkte voorstelen worden beoordeeld door een internationaal referenten panel. Het JPI HDHL verwacht uiterlijk november 2020 bekend te kunnen maken welke projecten worden aandragen voor honorering. In het voorjaar van 2021 staat een gezamenlijke kick-off meeting voor de gehonoreerde projecten gepland.

Internationale samenwerking tegen overgewicht

De internationale subsidieronde PREPHOBES wordt uitgevoerd door het Joint Programming Initiative, Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL). In deze subsidieronde werken 10 landen samen: Oostenrijk, België, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Letland, Spanje en Nederland.

Meer informatie

 

]]>
news-6029 Thu, 13 Aug 2020 10:22:00 +0200 Resultaten project over voeding en darm microbiota https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/resultaten-project-over-voeding-en-darm-microbiota/ Het onderzoeksproject ‘Diet-induced Arrangement of the gut Microbiome for improvement of Cardiometabolic health’ (DINAMIC) over voeding en darm microbiota is afgerond. Het doel van het onderzoek was om te kijken of een mediterraan dieet het gunstige effect van gezonde donor ontlasting op de insuline gevoeligheid bij personen met overgewicht kan versterken. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens het afsluitende congres van JPI HDHL DINAMIC en het Paleissymposium ‘ The Microbiome’. Het belang van darmbacteriën

De samenstelling van de bacteriën in onze darm, de microbiota, is belangrijk voor onze gezondheid. In veel onderzoeken zijn associaties gevonden tussen de microbiota en een scala aan ziekten zoals auto-immuunziekten (IBD, diabetes type-1), overgewicht en diabetes type 2, en bijvoorbeeld ook Alzheimer.
In dit onderzoek is de microbiota (uit de ontlasting) van een gezonde donor getransplanteerd in mensen met het metabool syndroom, een aandoening die gepaard gaat met een combinatie van een hoge bloeddruk, suikerziekte, verhoogd cholesterol en overgewicht. De microbiota zijn getransplanteerd in combinatie met het eten van een gezond (Mediterraan) dieet. Met als doel te achterhalen of dit een gunstig effect heeft op de insuline gevoeligheid bij personen met overgewicht om zo het ontstaan van suikerziekte bij patiënten met overgewicht te vertragen.

Resultaten

Gebleken is dat het voorschrijven van een gezond (Mediterraan) dieet een gunstig effect heeft op de vetspiegels (plasma lipiden) bij patiënten met metabool syndroom. Er was geen toegevoegd gunstig effect van het mediterraan dieet en de microbiota transplantatie van een gezonde donor, doordat het mediterrane dieet de darmbacterie diversiteit in beide groepen verhoogde tot hetzelfde niveau. Wel zijn er door dit onderzoek specifieke darmbacterie stammen geïdentificeerd, waarvan bekeken wordt of deze ontwikkeld kunnen worden als next generation probiotica als behandeling voor diabetes.

Paleissymposium

JPI HDHL projectleider Prof. Nieuwdorp (van DINAMIC) was vorig jaar uitgenodigd als spreker op het Paleissymposium ‘The Microbiome’, waar hij onder andere de resultaten van zijn onderzoek presenteerde. Koning Willem-Alexander was gastheer van het symposium en ook Prinses Beatrix was aanwezig.  Luister hier naar zijn presentatie (Engelstalig; alleen geluid, geen beeld).

Meer informatie

 

]]>
news-6023 Mon, 10 Aug 2020 11:17:18 +0200 Tussentijds internationaal symposium darm microbiotica https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tussentijds-internationaal-symposium-darm-microbiotica/ In het begin van de zomer kwamen de internationale consortia van de JPI HDHL subsidierondes over voeding en het darmmicrobioom bijeen voor een virtueel tussentijds symposium. Elf onderzoeksprojecten en het Kennisplatform over voeding, darmmicrobioom en gezondheid presenteerden hun voorlopige resultaten, en lieten zien hoe ze aan het eind van het project hun resultaten willen delen en verspreiden. Het tussentijdse symposium vond online plaats en werd bezocht door bijna 80 deelnemers, waaronder ook veel jonge onderzoekers. Tijdens het symposium werd de voortgang van de projecten gepresenteerd, waarna er ruimte was voor vragen en discussie. Experts uit de beoordelingscommissie en leden van de JPI HDHL wetenschappelijke en stakeholder adviesraad waren uitgenodigd om de voortgang van de projecten te monitoren.

Onderzoek naar het darm microbioom

Het darm microbioom is de unieke samenstelling van de micro-organismen in de darmen van ieder individu. Het draagt onder andere bij aan de vertering van ons voedsel. Daarnaast beïnvloedt de samenstelling van het darm microbioom metabole processen in het lichaam en daarmee ook het ontstaan en verloop van chronische aandoeningen. De onderliggende mechanismen en de exacte rol die voeding hierin speelt, is nog onduidelijk. Het JPI HDHL heeft 11 onderzoeksproject op dit onderwerp gefinancierd in de ‘Cofunded call on Intestinal Microbiomics’.

Een aantal voorbeelden

Een deel van de projecten kijkt naar een specifiek onderdeel in de voeding. Zo worden er diëten met verschillende verteerbare of juist onverteerbare voedingsvezels getest in groepen patiënten. Mogelijk kan dit hart- en vaatziekten en leverziekten positief beïnvloeden.
De samenstelling van het microbioom verschilt in verschillende etniciteiten. In een project wordt onderzocht hoe dit samenhangt met eiwit in het dieet en het ontstaan van diabetes type 2. Weer andere projecten onderzoeken de invloed van verschillende diëten op gezondheid en ziekten, zoals het Mediterrane dieet in relatie tot hart- en vaatziekten, het ‘Westerse’ dieet in relatie tot chronische ontsteking, het verschil tussen een plantaardig dieet en een dieet hoog in rood vlees en het risico op darm kanker.
Het uiteindelijke doel van een groot aantal projecten is het ontwikkelen van pre-/probiotica, supplementen of dieet voorschriften om je darmgezondheid te bevorderen en daarmee ook de samenhangende chronische ziekten aan te pakken.

Kennisplatform darm microbioom

Naast de onderzoeksprojecten, financiert het JPI HDHL ook een kennisplatform op dit onderwerp, gericht op harmonisatie van al het lopende onderzoek. Tijdens het symposium riep het kennisplatform op tot het delen van beschikbare studies en data in de Dash-in database. Als alle studies en onderzoeksplannen geregistreerd worden in de database, vergemakkelijkt dit de samenwerking en is het duidelijker met wie je contact kunt opnemen voor een vraag over bijvoorbeeld dieetinterventies met onverteerbare vezels.

Op bezoek bij de Nederlandse onderzoekers

Nederlandse onderzoeksgroepen zijn betrokken in 5 van de 11 onderzoeksprojecten. Het programmateam van ZonMw is bij deze projecten op bezoek geweest, lees hier meer. TNO leidt het coördinatieteam van het kennisplatform, hier gaat het programmateam in februari 2021 op bezoek.

Meer informatie

 

]]>
news-5963 Wed, 22 Jul 2020 09:45:53 +0200 Aanpakken van obesitas helpt immuunsysteem https://www.margriet.nl/gezondheid/onderzoek-obesitas-afvallen-helpt-immuunsysteem/ Wanneer mensen met ernstig overgewicht of obesitas gezonder gaan leven, verbeteren zij hun immuunsysteem. Dat zeggen onderzoekers van het Erasmus MC in een nieuwe studie, die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Obesity. news-5951 Fri, 17 Jul 2020 10:47:00 +0200 Gehonoreerd innovatief onderzoek in COVID-19 Programma https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gehonoreerd-innovatief-onderzoek-in-covid-19-programma/ Binnen het COVID-19 Programma zijn inmiddels 40 projecten gehonoreerd. Daarnaast zullen 12 projecten na aanvullende administratieve stappen financiering ontvangen. Vanuit dit programma start onderzoek dat zich richt op de effecten van en de maatregelen tegen de coronapandemie. Het gaat om een substantiële financiële injectie in het Nederlandse onderzoeksveld. Hiermee zet het ministerie van VWS samen met ZonMw en NWO in op snelle invoering van innovatieve maatregelen die voortkomen uit deze projecten. Onderzoek over volle breedte van de gezondheidszorg

Een effectieve aanpak van de coronapandemie brengt vele kennisbehoeftes en onderzoeksvragen met zich mee. Het COVID-19 Programma heeft drie aandachtsgebieden:

 • Voorspellende diagnostiek en behandeling
 • Zorg en preventie
 • Maatschappelijke dynamiek

Voorspellende diagnostiek en behandeling

Binnen aandachtsgebied 1 ‘Voorspellende diagnostiek en behandeling’ zijn 17 projecten gehonoreerd van de 22 projecten die hiervoor in aanmerking komen. Een aantal projecten richt zich op nieuwe of bestaande therapieën en hun werkingsmechanismen. Andere projecten houden zich bezig met het verkrijgen van inzichten in onder andere het microbioom, immuniteit, voorspellende parameters en behandeling op maat.
Een voorbeeld van zo’n project is: Een fase-2-klinisch-onderzoek noodzakelijk voor de klinische ontwikkeling van medicijn lanadelumab voor COVID-19 van dr. R. Brüggemann en dr. F van de Veerdonk van het Radboudumc. In dit project wordt onderzocht of het intraveneus toedienen van lanadelumab de behoefte aan externe toediening van zuurstof – noodzakelijk door longoedeem – kan verminderen en voorkomen tijdens de COVID-19-infectie.

Proefdiervrije innovaties

Naast de genoemde 22 projecten gaan vijf projecten binnen aandachtsgebied 1 onderzoek doen naar de ontwikkeling van nieuwe of bredere toepassing van bestaande proefdiervrije innovaties. Het ZonMw-programma Meer Kennis met Minder Dieren en de Stichting Proefdiervrij stelden hiervoor ruim € 2 miljoen beschikbaar. Het uiteindelijke doel is relevanter gezondheids(zorg)onderzoek voor de mens.

Zorg en preventie

Binnen aandachtsgebied 2 ‘Zorg en preventie’ zijn 20 projecten gehonoreerd van de 25 projecten die hiervoor in aanmerking komen. Deze projecten richten zich op de organisatie van de zorg en kwetsbare burgers. Daarnaast is specifiek aandacht voor zorgverleners. De focus ligt op:

 • De impact van gedrag en gedragsveranderingen op de verspreiding van het virus
 • De gevolgen van de maatregelen voor het individu of voor specifieke kwetsbare groepen
 • Verspreiding van de epidemie en maatregelen om dit te voorkomen

Zo is er bijvoorbeeld het project 'TRACE II: Patiëntuitkomsten na uitgestelde electieve operaties tijdens de COVID-19 pandemie' van dr. D. de Korte-de Boer en prof. dr. Wolfgang Buhre (afdeling Anesthesiologie en Pijngeneeskunde van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+). In dit project worden de effecten van het uitstellen van niet-acute operaties tijdens de COVID-19 pandemie door een consortium van 10 instellingen, waaronder vier academische en vier perifere ziekenhuizen, onderzocht.

Palliatieve zorg

Binnen aandachtsgebied 2 komen vijf projecten in aanmerking voor honorering door het programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’. Hiervan zijn er nu drie gehonoreerd. De projecten richten zich op ondersteuning en rouwverwerking van naasten bij het overlijden van hun dierbaren. Daarnaast is er aandacht voor de impact van sociale isolatie door COVID-19 op intra- en extramurale zorg voor mensen met dementie in de palliatieve fase.

Looptijd en budget

De ministeries van VWS en OCW en NWO financieren het COVID-19 Programma. Voor dit actie- en onderzoeksprogramma is in totaal € 40 miljoen beschikbaar voor subsidies aan praktijk- en onderzoeksprojecten. Eind augustus is de besluitvorming over de subsidieaanvragen van aandachtsgebied 3 ‘Maatschappelijke dynamiek’. Alle projecten starten in september 2020.

Uitzonderlijke situatie

De coronacrisis heeft aanzienlijke impact, ook op de volksgezondheid en de gezondheidszorg. Er is grote behoefte aan nieuwe kennis en praktische oplossingen om de negatieve gevolgen van de pandemie te beperken. Onderzoek is nodig om te leren van de negatieve en positieve ervaringen, zowel nu als op de langere termijn. In opdracht van VWS hebben we daarom samen met NWO in maart een actie- en onderzoeksprogramma voorbereid dat geresulteerd heeft in onder andere het COVID-19 Programma. Het tempo waarin dit is verlopen, is een enorme uitdaging voor de subsidieaanvragers, voor NWO en voor ons zelf.

Meer informatie

 

]]>
news-5935 Mon, 13 Jul 2020 13:31:54 +0200 Onderzoek naar voeding bij herstel ic-patiënt https://albrandswaardsdagblad.nl/algemeen/onderzoek-naar-voeding-bij-herstel-ic-patint Vier Nederlandse en vijf Belgische ziekenhuizen onderzoeken of voeding helpt bij het herstel van mensen die op een intensive care hebben gelegen. De onderzoekers willen weten of patiënten sneller herstellen als ze eiwitrijke sondevoeding krijgen. news-5930 Fri, 10 Jul 2020 11:50:47 +0200 JPI HDHL webinar voeding & COVID-19 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/jpi-hdhl-webinar-voeding-covid-19/ De webinar ‘Food, nutrition, physical activity and Covid-19: defining what we know and still need to know in the research area of JPI HDHL’ is nu terug te kijken. Het Joint Programming Initiative a Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL) wil grote maatschappelijke problemen op het terrein van voeding, bewegen en gezondheid aanpakken. Er zijn veel verbanden tussen COVID-19 en deze maatschappelijke uitdagingen. Obesitas en voedingsgerelateerde ziekten lijken de risico's van COVID-19 aanzienlijk te verhogen. Tegelijkertijd hebben de getroffen maatregelen (zoals een lockdown) invloed op het dagelijkse gedrag van mensen, zoals voeding en bewegen. Daarom organiseerde het internationale samenwerkingsverband JPI HDHL op 17 juni 2020 een webinar over voeding, fysieke activiteit en COVID-19. Meer dan 150 deelnemers uit heel Europa volgden deze workshop live.

Webinar terugkijken?

Een opname van de workshop is te zien op het YouTube-kanaal van JPI HDHL: bekijk de opname. Door een technisch probleem ontbreekt helaas ongeveer 10 minuten vanaf het begin van de paneldiscussie.

Programma

Tijdens de keynote presentaties werden twee invalshoeken van de relatie tussen voeding en COVID-19 besproken. Christophe Matthys (KU Leuven) ging in op de klinische aspecten van de relatie, waarbij er een zorgwekkend verband is tussen over- en ondervoeding, gerelateerde ziekten en het ziekteverloop van de COVID-19 infectie. Emely de Vet (Wageningen University) besprak de gevolgen van de COVID-19 situatie op ons beweeg- en eetgedrag. De keynotes werden gevolgd door een interactieve paneldiscussie.
Vanuit beide besproken invalshoeken is de relevantie van door JPI HDHL gefinancierd onderzoek benadrukt, en zijn verschillende kennislacunes geïdentificeerd die dringend aandacht nodig hebben. De resultaten zijn bedoeld om beleidsmakers, publieke en private financiers en partnerschappen te ondersteunen bij toekomstige onderzoeksinvesteringen op het terrein van voeding, bewegen en gezondheid. Het verbeteren van onze kennis over voeding en voedingsgedrag is nu nog belangrijker dan ooit.

Meer informatie

Het JPI HDHL publiceert in de komende weken een uitgebreider verslag van de workshop, inclusief enkele ideeën voor vervolgacties. Houd hiervoor de JPIHDHL website en twitter in de gaten.

 

 

]]>
news-5856 Mon, 29 Jun 2020 12:19:12 +0200 Jezelf van ziek naar gezond eten met een plantaardig dieet. Soms kan het echt https://www.volkskrant.nl/wetenschap/jezelf-van-ziek-naar-gezond-eten-met-een-plantaardig-dieet-soms-kan-het-echt~bfc0838e/ ZonMw heeft in 2017 de Kennissynthese Voeding als behandeling van chronische ziekten gepubliceerd naar de mogelijkheid en wenselijkheid om voeding in te zetten als behandeloptie. Met een (overwegend) plantaardig dieet kunnen patiënten met reuma, diabetes of aderverkalking zichzelf gezond(er) eten. Hoewel het al geruime tijd bekend is, is er in de gezondheidszorg nog weinig oog voor. Hoe komt dat? news-5797 Thu, 11 Jun 2020 13:32:38 +0200 De suikertaks: zo denken Nederlanders erover https://www.parool.nl/nederland/de-suikertaks-zo-denken-nederlanders-erover~b079d214/ Veel Nederlanders zijn voor een suikertaks op frisdrank, als de opbrengst daarvan bijdraagt aan de publieke gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. news-5715 Tue, 19 May 2020 13:13:13 +0200 1900 zorgprofessionals: wacht niet op vaccin, maar werk aan gezonde leefstijl https://lifestyle4health.nl/covid-19-maakt-duidelijk-leefstijl-en-leefstijlgeneeskunde-juist-nu/ Het kan nog maanden tot jaren duren voordat er een vaccin of geneesmiddel beschikbaar is tegen het coronavirus. Meer dan 1900 artsen en andere medisch experts roepen Nederlanders op om meer werk te maken van een gezonde leefstijl. Want fit zijn verkleint de kans op ernstige symptomen en vergroot de kans op een spoedig herstel. news-5683 Mon, 11 May 2020 14:58:12 +0200 10 jaar JPI HDHL https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/10-jaar-jpi-hdhl/ Het Joint Programming Initiative 'a Healthy Diet for a Healthy Life' (JPI HDHL) viert zijn 10-jarige jubileum in 2020. Om deze feestelijke gelegenheid te markeren is een video serie gelanceerd. Daarnaast staat er nog veel meer op de planning - informatie hierover volgt later. We zijn trots op wat het JPI HDHL de afgelopen 10 jaar heeft bereikt, en ook de komende jaren zullen de deelnemende landen zich in blijven zetten voor gezonde voeding!

Video serie 10 jaar JPI HDHL

In 2020 kijken we samen met belangrijke stakeholders terug op de afgelopen 10 jaar en blikken we vooruit naar de toekomst. De interviews met de allereerste JPI HDHL voorzitter (Wim Saris), de huidige voorzitter (Martijntje Bakker) en de vice-voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad (Peter Eisner) zijn al online te vinden. In de komende maanden kunt u onder andere nog interviews met de stakeholder adviesraad en gefinancierde onderzoekers verwachten.

6e JPI HDHL conferentie uitgesteld naar 2021

De zesde JPI HDHL conferentie die gepland was voor juni 2020, is vanwege de COVID-19 pandemie tot nader order uitgesteld. De conferentie zal waarschijnlijk in het voorjaar 2021 plaatsvinden. Informatie hierover volgt zodra dat kan. In de tussentijd word onderzocht of delen van het programma rond juni 2020 aangeboden kunnen worden via een digitaal platform.

Tussentijds symposium darmmicrobiota gaat door

Één van de onderwerp waarop veel projecten zijn gehonoreerd in de afgelopen 10 jaar is het darmmicrobioom. Het tussentijdse symposium van de subsidierondes over darmmicrobiota (Cofunded call & Knowledge Platform on Intestinal Microbiomics) gaat op de oorspronkelijke datum van 18 juni 2020 in digitale vorm door. Zo bieden we de projectleiders alsnog de gelegenheid om kennis uit te wisselen, en met elkaar te discussiëren over mogelijke obstakels in de projectvoortgang en hoe hiermee om te gaan.

Blijf op de hoogte

Volg het laatste nieuws over de conferentie en digitale sessies op de (Engelstalige) JPI HDHL website en twitter pagina.

 

]]>
news-5483 Wed, 25 Mar 2020 14:33:21 +0100 Goedkoop, gezond eten voor iedereen met een krappe beurs https://publicaties.zonmw.nl/goedkoop-gezond-eten-voor-iedereen-met-een-krappe-beurs/ Hoe help je mensen met een krappe beurs te kiezen voor goedkope, gezonde voeding? Recent kreeg het project 'Goedkoop gezonde voeding' een implementatie-impuls uit de programmalijn Kennisbenutting en implementatie. Hiermee brengen zij de bijeenkomst voor inwoners en de e-learning voor diëtisten ook naar andere regio's. Lees het interview met het projectteam. news-5473 Mon, 23 Mar 2020 15:59:42 +0100 Invloed van voeding op overgewicht en metabole ziekten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/invloed-van-voeding-op-overgewicht-en-metabole-ziekten/ Wat is de invloed van voeding, voedingscomponenten en voedselverwerking op (over)gewicht en gerelateerde metabole ziekten? Zes internationale consortia buigen zich de komende 3 jaar over dit vraagstuk. Nederlandse onderzoekers zijn betrokken bij 2 van de 6 projecten. Een steeds groter deel van de wereldbevolking is te dik. Overgewicht en daaraan gerelateerde metabole ziekten zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten neemt toe. Het lichaamsgewicht wordt gereguleerd door verschillende biologische processen en deze processen worden beïnvloed door wat we eten. Maar hoe beïnvloedt voeding, bepaalde componenten in het eten of de verwerking ervan de regulatie van (over)gewicht en gerelateerde metabole ziekten? Deze vraag wordt onderzocht in zes  internationale projecten die begin 2020 zijn gestart. Kennis uit deze projecten kan gebruikt worden in voedingsrichtlijnen en voedingsadviezen.

Internationale samenwerking

Elf landen die samenwerken in het “Joint Programming Initiative, Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL)” hebben in februari 2019 een subsidieoproep opengesteld: “Impact of Diet, Food Components and Food Processing on Body Weight Regulation and Overweight Related Metabolic Diseases (METADIS)”. In oktober 2019 is aan 6 projecten een subsidie van in totaal 6,5 M toegekend. In twee van deze projecten zijn Nederlandse onderzoekers betrokken.

Nederlandse inbreng: risicovolle componenten in voeding?

Het Cardiovascular Research Institute Maastricht (CARIM) is projectleider van het ePIDEMIc consortium en partner in het STAY consortium. Beide projecten onderzoeken of specifieke voedingscomponenten een risicofactor zijn voor obesitas en gerelateerde metabole ziekten, zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.

STAY

Het STAY consortium voert een dieetinterventie uit waarbij proefpersonen een plantaardig dieet (laag in de aminozuren methionine en cysteïne) volgen. Hiermee onderzoeken ze of dit plantaardige dieet een gunstig effect heeft op het lichaamsgewicht, de lichaamssamenstelling, de energiebalans, bloedmarkers gerelateerd aan obesitas en genexpressie in patiënten met obesitas.
Ook zal het STAY consortium de gegevens van een groot Nederlands cohort bestuderen. Zijn er bijvoorbeeld associaties tussen beide aminozuren gemeten in de urine van proefpersonen met lichaamsvet, of chronische ziekten zoals diabetes? Zijn er bepaalde genen die verband houden met het effect van voeding op lichaamsvet?
Het doel is om risicogroepen te identificeren die zullen profiteren van voeding met (zeer) weinig van deze aminozuren, om zo preventie dan wel behandeling van personen met obesitas te ondersteunen.

ePIDEMIC

Versuikerde eiwitten (ook ‘advanced glycation end products’ ofwel AGE's genoemd) zijn een groep ontstekingsbevorderende bioactieve stoffen die tijdens het koken en verwerken van voeding worden geproduceerd. AGE’s ontstaan wanneer eiwitten en suikers zich binden, hierdoor verandert de structuur van het eiwit en kan het zijn taak in het lichaam mogelijk niet meer goed uitoefenen. AGE’s worden onder andere gevormd uit methylglyoxal (MGO). MGO blijkt in hoge niveau’s in verschillende voedingsmiddelen voor te komen.
Het doel van het ePIDEMIC consortium is om uit te zoeken wat de rol is van MGO in voeding als mogelijke risicofactor voor overgewicht en metabole stofwisselingsziekten.

Meer informatie

 

]]>