Wetenschappers/academici als artsen, GGD’en andere beleidsmedewerkers op het gebied van de infectieziektebestrijding in het humane en veterinaire domein.
Voor de projecten over Lymeziekte is er bijzondere betrokkenheid van de 2 patiëntenorganisaties. Daarnaast is er contact met de onderzoeksgroepen en behandelaren die zijn gespecialiseerd in Lymeziekte, onder andere die van het Expertisecentrum in oprichting.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website