Nederland  participeert  actief binnen de internationale programma’s Joint Programming Initiative  a Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL) en de ERANET-programma’s (ERA-HDHL en ERA- INTIMIC) die daaruit zijn voortgekomen. Financiering van Nederlands onderzoek in deze internationale  samenwerkingsprojecten wordt gerealiseerd in samenwerking met  NWO en de topsectoren LSH en AgriFood. Naast deze partijen stemmen we met de ministeries van VWS en EZ in een Nederlandse stuurgroep af over de onderzoeksonderwerpen waarop Nederland binnen het internationale programma wil inzetten.
Verder vindt er regelmatig afstemming plaats met diverse gezondheidsfondsen (waaronder KWF, Diabetesfonds en Hartstichting) om via elkaars netwerken beleid, onderzoek en praktijk op dit thema met elkaar te verbinden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website