Er is nauwe betrokkenheid en overleg met het ministerie van VWS bij alle belangrijke activiteiten over infectieziekten. Uiteraard stemt het cluster activiteiten en initiatieven afmet samenwerkingspartners en kennisinstituten zoals:

  • RIVM,  CIB, CVI, de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), GGD’en en de NVWA over onderwerpen inzake infectieziekten en non-alimentaire zoönosen
  • Aanvragers wordt geadviseerd om, waar relevant, aansluiting te zoeken bij de topsectoren. In het bijzonder de topsector Life Sciences & Health (LSH)
  • Binnen de projecten zelf adviseren we interdisciplinaire samenwerking tussen de humane, veterinaire en milieusector, ook tussen biomedische wetenschappen, sociale wetenschappen en public health humaan en veterinair

Over  het programma Onderzoek naar Lymeziekte werken we zeer nauw samen, in zowel opzet als uitvoering van de onderzoeksprogramma’s, met de onderzoekers (onder meer de onderzoekers van het Expertisecentrum in oprichting) en de 2  landelijke patiëntenorganisaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website