• Bij antibioticaresistentie is sprake van structurele samenwerking met het programmateam Antibiotica Resistentie van het ministerie van VWS. Dit programmateam geeft sturing aan de diverse activiteiten die op dit gebied de afgelopen jaren zijn gestart. Het ZonMw-programma Antibiotica Resistentie is een van deze activiteiten.
  • Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en beleid vindt regelmatig afstemming plaats met het RIVM. In de samenwerking streven beide partijen ernaar complementair te zijn waarbij het RIVM leidend is in onderzoek op het gebied van surveillance. Dit thema valt daarom buiten het programma Antibiotica Resistentie van ZonMw.
  • Binnen NWO en STW is ook aandacht voor het onderwerp Antibiotica Resistentie. Het contact met deze partijen is erop gericht complementaire subsidiemogelijkheden te bieden en overlap te minimaliseren.
  • Nauwe samenwerking en kennisuitwisseling vindt plaats met the Netherlands Centre for One Health (NCOH).
  • Binnen ZonMw werkt het cluster nauw samen met het cluster Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) om een zo breed mogelijk onderzoeksfinanciering te kunnen aanbieden over antibioticaresistentie.

  • Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid is een samenwerking van 7 kennis- en praktijkorganisaties; RIVM, Wageningen University & Research, UU, ZonMw, GGD GHOR Nederland, Omgevingsdienst NL en LTO. Het doel is om samen bestaande kennis te bundelen, duiden en ontsluiten over veehouderij en de gezondheid van mens en dier.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website