Gezondheidsbescherming kijkt naar de relatie tussen mens, dier en omgeving

Infectieziekten vormen steeds nieuwe bedreigingen en houden zich niet aan landgrenzen. Dit geldt ook voor de toenemende antibioticaresistentie. De aanpak van dit grensoverschrijdende probleem vereist een samenhangende visie. Een van de visies waar steeds meer over gesproken wordt, is 'One Health': de aanpak van gezondheid vanuit humaan, veterinair en milieuperspectief; op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

ZonMw financiert kwalitatief goed onderzoek, verbindt partijen (beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs) en bevordert implementatie van de resultaten. Daarbij zijn onderlinge afhankelijkheid en noodzakelijke samenwerking in de keten essentieel. Wij streven ernaar verbindingen te leggen om tot een geïntegreerde gezondheidsbenadering te komen. Met als speerpunten infectieziekten, antibioticaresistentie en voeding.

Sinds 2006 realiseert ZonMw impact op het gebied van infectieziekten. In opdracht van VWS zijn er in de loop van de jaren meer aandachtsgebieden bij gekomen zoals Q-koorts, antimicrobiële resistentie, non-alimentaire zoönosen en sinds 2016 Lyme. Hiermee verbreden we onze horizon van infectieziekten naar gezondheidsbescherming. En wie weet verbreden we hem straks naar 'One Health'?

 

Uitgelicht

Gezondheidsbescherming en het Nationaal Programma Preventie

Het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid’…. Gezond leven, zet in op een gezonder en vitaler Nederland. Het programma richt zich op 5 domeinen waaronder Gezondheidsbescherming.
Gezondheidsbescherming focust met name op:

 • preventie van ziekten die van dier op mens overgaan (zoönosen)
 • bestrijding van infectieziekten
 • vaccinatieprogramma’s
 • voeding en gezondheid
 • uitvoering van bevolkingsonderzoeken
Lees meer over Alles is Gezondheid...

Doelen

Impact vergroten en in beeld brengen van onderzoeksresultaten door:

 • het bevorderen van ketenbenadering en transparantie van informatie in de keten
 • het stimuleren van samenwerking met andere disciplines in de keten, onder andere met sociale wetenschappen
 • het streven naar kosteneffectiviteit en economisch rendement


Belanghebbenden

Het is belangrijk om niet alleen aandacht te hebben voor opdrachtgevers en samenwerkingspartners om te komen tot een geïntegreerde aanpak van gezondheidsbescherming ter bevordering en benutting van innovaties in de zorg in de totale keten. Het gaat vooral ook om het leggen van de verbinding met alle partijen die van belang zijn voor onderzoek, implementatie en kennisdisseminatie voor de speerpunten:

Beoogde gebruikers van resultaten

ZonMw voert communicatie-en implementatieactiviteiten uit, die gericht zijn op de beoogde gebruikers van de resultaten. De programma- en projectresultaten leiden uiteindelijk tot innovaties in de praktijk, het beleid, het onderwijs aan professionals, of kennis voor vervolgonderzoek. Daarvoor zorgen communicatie- en implementatiemedewerkers (in samenwerking met de programmamedewerkers) voor de aansluiting van de kennisontwikkeling in de programma’s op de behoefte van de buitenwereld door:

 • het binnenhalen, bundelen en duiden van de benodigde informatie uit de buitenwereld
 • het leggen van verbindingen binnen ZonMw
 • het ontwikkelen en inzetten van nieuwe methoden en middelen voor communicatie en implementatie
 • het bijdragen aan het verkrijgen van draagvlak voor implementatie van een verandering of vernieuwing

We doen dit voor de speerpunten:

Programma's en opdrachten binnen Gezondheidsbescherming

Nationale programma’s:

Internationale programma’s:


Verschenen in de media

voorkant BWM-cahier Antibioticaresistentie
voorkant BWM-cahier Antibioticaresistentie

One Health: gezond mens, gezonde omgeving

Merel Langelaar

Marc Lammers, oud-coach van het Nederlands hockeyelftal, zette zijn dames plompverloren in een ijsbad na de wedstrijd. Hij had geleerd dat juist snelle afkoeling van de nog warme spieren het herstelproces na zware inspanning bevordert. Hoe kwam hij op het idee? Hij had Anky van Grunsven, vermaard amazone, juist dat zien doen meteen na de wedstrijd: haar paard ijskoud afspuiten, koelen. Dát zou ik nou One Health-denken noemen.

Lees de column van Merel Langelaar

Contact

Monique van der Hoeven

Monique van der Hoeven

Clusterhoofd

+31 70 34 95 197
Hoeven@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website