Antimicrobiële resistentie

In sommige werelddelen is het verkrijgen van antibiotica tegen bijvoorbeeld een bacterie zonder voorschrift van de huisarts zo gedaan. Uiteindelijk resulteert dit in overmatig antibioticaverbruik waardoor de bacterie niet meer op de medicatie reageert en antimicrobiële resistentie opbouwt. Antimicrobiële resistentie (AMR) treedt dus op als bacteriën, virussen, schimmels en parasieten niet meer reageren op antibiotica waardoor het steeds lastiger wordt om infecties te behandelen. Dit kan leiden tot ernstige ziekteverschijnselen, ziekteverspreiding en zelfs de dood.

Internationale bedreiging

Resistentie tegen antibiotica vormt een internationale bedreiging voor de mensheid. Ieder jaar sterven meer dan 1 miljoen mensen door een infectie die wordt veroorzaakt door multi-resistente bacteriën. In 2019 kostte AMR wereldwijd bijna 5 miljoen mensen het leven. De veronderstelling is dat tegen 2050 meer dan 10 miljoen mensen overlijden ten gevolge van AMR.

Verder komen deze multi-resistente bacteriën praktisch overal voor – in farmaceutische industrie, ziekenhuizen, landbouw, leefgemeenschap, het milieu en in elk land ter wereld. Deze bacteriën trekken zich niks aan van internationale grenzen en daarom is het van een groot belang dat er wereldwijd de benodigde stappen worden ondernomen om de toenemende resistentie tegen te gaan.

World Antimicrobial Awareness Week

Van 18 tot en met 24 november is het World Antimicrobial Awareness Week (WAAW). Tijdens deze week wordt extra aandacht besteed aan de preventie van AMR. Het doel van WAAW is om diverse stakeholders te informeren en activeren door middel van effectieve communicatie, trainingen en scholing.

De regionale zorgnetwerken Antibioticaresistentie werken samen om tijdens de World Antimicrobial Awareness Week van 18 tot en met 24 november met deelnemende zorginstellingen aandacht te vragen voor de strijd tegen antibioticaresistentie. Lees meer op www.abrweek.nl

Ook ZonMw ziet het belang van de bestrijding van AMR. Door middel van diverse programma’s, projecten, samenwerkingen en inzichten kunnen wij de bewustwording uitbreiden en de resistentie voorkomen.

Geen woorden, maar DATA!

Weet je wat micro-organismen nog meer opleveren behalve resistentie? Data! ZonMw stimuleert dat data, evenals de biologische materialen uit het onderzoek naar antimicrobiële resistentie (AMR), herbruikbaar worden gemaakt voor verder onderzoek. Dat gebeurt door de FAIR principes te volgen.

AMR-onderzoekers kunnen hun data en biologische materialen gestandaardiseerd, computerleesbaar en FAIR beschrijven met behulp van metadata forms for ZonMw ID&AMR community.

Uitgelicht

UPCARE VIMP

Het project UPCARE heeft aangetoond dat een CPR test een goed hulpmiddel is bij het voorschrijven van antibiotica in verpleeghuizen. Betere dosering zorgt voor minder antibioticagebruik en voorkomt resistentie.

Lees meer over UPCARE

PRAISE VIMP

Het internationale project PRAISE ontwikkelde handvaten voor het grootschalig automatisch monitoren van ziekenhuisinfecties. Het VIMP project bouwt hierop voort door een e-learning te ontwikkelen.

Lees meer over PRAISE

Resistentie tegen antibiotica

Antibioticaresistentie vormt een internationale bedreiging. Hoe ontwikkelen de multi-resistente bacteriën zich en hoe is het daarmee nu gesteld in de wereld?

Bekijk artikel De Nieuwste Cijfers van de Volkskrant

Kom naar de World Antimicrobial Awareness Week (WAAW)

Antibioticaresistentie heeft grote gevolgen voor zowel de zorgprofessionals als patiënten. Tijdens WAAW organiseert regionale zorgnetwerken Antibioticaresistentie verschillende activiteiten om meer aandacht te vragen voor de toenemende antibioticaresistentie en de gevaren daarvan. Bent u erbij?

Meld u hier aan

Loesje poster

Loesje poster: antibiotica tijd om die resistentie eens wat weerstand te bieden

Loesje poster - om digitaal of fysiek te verspreiden onder jouw collega’s. Je mag verspreiden en afdrukken. (Voorwaarden Loesje)

Download de Loesje poster

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website