Dierenarts in spagaat

Vanuit het programma Priority Medicines Antimicrobiële Resistentie heeft David Speksnijder in zijn onderzoek gekeken naar redenen die dierenartsen noemen voor een hoog gebruik van antibiotica in de veehouderij. Volgens dierenartsen zijn veel dierziekten te voorkomen met een goed management. Dierenartsen geven veehouders vaak advies over de preventie van dierziekten. Veehouders volgen ze echter niet altijd op. Hiervoor zijn vele redenen: het opvolgen van het advies is bijvoorbeeld te duur of tijdrovend. Regelmatig lukt het een dierenarts niet om het belang van een advies goed uit te leggen.

Samenwerking in antibioticagebruik

Tevens geven andere adviseurs soms andere adviezen dan de dierenarts. Ook speelt risicomijdend gedrag een rol. Bij twijfel willen dierenartsen voor de zekerheid graag antibiotica inzetten om complicaties te voorkomen. Enerzijds willen ze dierenleed voorkomen; anderzijds willen ze ook graag een tevreden klant. In een veldstudie is gekeken naar de meerwaarde van een goede samenwerking. Veehouders, dierenartsen en voervoorlichters maakten gezamenlijk een diergezondheidsplan om dierziekten te voorkomen. Goede onderlinge afstemming van de adviezen stond centraal. Dit had een positief effect op de uitvoering van adviezen en het antibioticagebruik.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website