Projectomschrijving

Wereldwijd, inclusief Nederland, is er een evidente toename van antibiotica-resistente Gram-negatieve bacteriën. Tot nu toe ontbreekt een adequate en nauwkeurige berekening van de ziektelasten en -kosten van infecties veroorzaakt door deze antibiotica resistente bacteriën.

In een prospectieve cohort studie zullen we patiënten met een kweek-bewezen infectie met antibiotica-resistente Gram-negatieve bacteriën vergelijken met patienten met een infectie met antibiotica-gevoelige bacteriën. We beogen om met dit onderzoek een nauwkeurige schatting te maken van de ziektelasten en -kosten van antibiotica resistentie in de Nederlandse ziekenhuizen. We zullen variabelen die zijn geassocieerd met antibiotica resistentie identificeren en bacterie-specifieke Disability-Adjusted Life Years [DALY] berekenen. Ten behoeve van deze doelstellingen passen we innovatieve onderzoeksmethoden toe die we vergelijken met de huidige methoden die worden gebruikt om te corrigeren voor verstorende variabelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website