Projectomschrijving

Dierenartsen schrijven bij landbouwhuisdieren zoals kippen, varkens en vleeskalveren grote hoeveelheden antibiotica voor. Bekend is dat antibioticagebruik tot resistente bacteriën leidt. Resistente bacteriën zorgen niet alleen bij dieren, maar ook bij de mens voor problemen bij de behandeling van infectieziekten.

Welke overweging maakt een dierenarts bij de beslissing wel of geen antibiotica te gebruiken? Dat is een belangrijke vraag in dit project. Uit onderzoek bij huisartsen weten we dat de beslissing te beïnvloeden is als we de overwegingen weten. Door bijvoorbeeld beter inzicht te geven in welke negatieve gevolgen wel behandelen geeft, kan de beslissing van een arts anders uitvallen.

Doel van deze vraaggerichte benadering is om tot een vermindering van antibioticumgebruik bij dieren te komen. Zonder dat de gezondheid van een dier daaronder lijdt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website