Projectomschrijving

Huisartsen schrijven vaak antibiotica voor die niet nodig zijn. Onderzoekers kijken of een zogenaamd ‘uitgesteld recept’ onnodig voorschrijven kan terugdringen.
De tien deelnemende groepen bestaan uit huisartsen en apothekers. Zij zijn betrokken bij een Farmacotherapieoverleg (FTO). De helft van de deelnemende groepen fungeert als controlegroep.
De huisartsen en apothekers doen mee aan gesprekstechniek trainingen. Deze trainingen helpen om verwachtingen van patiënten te achterhalen. Uitgangspunt is dat de patiënt een uitgesteld recept meekrijgt als een huisarts twijfelt over de noodzaak voor antibiotica. Als klachten aanhouden of verergeren kan een patiënt na een aantal dagen alsnog antibiotica bij de apotheek afhalen.
De huisartsen krijgen ook ondersteuning via hun elektronisch voorschrijfsysteem. Als een huisarts een antibioticum wil voorschrijven, wijst de computer op de mogelijkheid voor een uitgesteld recept. Huisartsen krijgen bovendien periodiek feedback op het aantal voorgeschreven recepten.
Naast een effectmeting over het terugdringen van antibioticumgebruik, wordt er een patiënttevredenheidsonderzoek gedaan. Verder wordt een dossieronderzoek naar eventuele complicaties bij een uitgesteld recept gedaan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website