Projectomschrijving

Doel van dit project is om het voorschrijfbeleid van antibiotica in Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen te verbeteren.

Het project bestaat uit een stapsgewijze benadering. Eerste stap is om de factoren in beeld te brengen die van invloed zijn op het wel of niet voorschrijven van antibiotica aan bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Het tweede onderdeel bestaat uit een onderzoek waarbij artsen, apothekers en andere zorgprofessionals nauw samenwerken om een nieuwe interventie op maat te ontwikkelen. Belangrijke insteek van het nieuwe initiatief is om inadequaat antibioticagebruik te voorkomen. In de derde fase gaat de nieuwe interventie van start in zes verpleeghuizen en zes verzorgingshuizen. Als de interventie vervolgens succesvol blijkt, gaan andere instellingen ook met het nieuwe initiatief aan de slag.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website