Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

De UPGRADE-studie heeft onderzocht of ursodeoxycholzuur (UDCA) het optreden van symptomatisch galsteenlijden verminderd na bariatrische chirurgie (Roux-en-Y gastric bypass of gastric sleeve).

Onderzoek

In totaal hebben 985 patiënten uit drie ziekenhuizen deelgenomen aan de studie. Na de bariatrische operatie heeft de helft van de patiënten gedurende 6 maanden UDCA gekregen en de andere helft placebo. Alle patiënten hebben voorafgaand aan de operatie een galblaasecho ondergaan om reeds aanwezige galstenen vast te stellen en zijn gedurende 24 maanden gecontroleerd.

Resultaten

Deze studie heeft aangetoond dat in de groep patiënten die een gastric bypass ondergaan en die geen galstenen voorafgaand aan de operatie hebben, het risico op symptomatisch galsteenlijden significant wordt verlaagd door het gebruik van UDCA.
Of ditzelfde effect bestaat bij patiënten die alleen een gastric sleeve ondergaan kan niet worden gezegd, gezien het kleine percentage hiervan in de onderzoekspopulatie.
 

Samenvatting bij start

Een Roux-en-Y gastric bypass (maagomleiding) is een operatie voor ernstig overgewicht. Het snelle gewichtsverlies na de operatie is een risicofactor voor het ontwikkelen van galstenen. Van de patiënten die nog een galblaas hebben, krijgt ruim 10% in de eerste 2 jaar na de gastric bypass last van galstenen.

Ursodeoxycholzuur (UDCA) is een medicijn dat effectief is in het voorkomen van galsteenvorming en weinig bijwerkingen heeft. In deze studie zal onderzocht worden of standaard voorschrijven van UDCA aan alle patiënten die een gastric bypass ondergaan en nog een galblaas hebben het risico op galsteenlijden kan verkleinen. Hiertoe worden 980 patiënten verdeeld over twee groepen. Eén groep krijgt tot 6 maanden na de gastric bypass UDCA, de andere groep een placebo. Hierna worden zij gecontroleerd tot 24 maanden na de operatie. We verwachten dat het vóórkomen van galsteenlijden met 50% zal verminderen in de groep die UDCA krijgt. Ook wordt de kosteneffectiviteit onderzocht.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website