Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De periode na ontslag uit het ziekenhuis is voor veel patiënten kritisch. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de patiënten problemen bij geneesmiddelgebruik ervaart, onder andere door onduidelijkheden ten gevolge van geneesmiddelwijzigingen tijdens de opname. De implementatie van de hiervoor ontwikkelde richtlijn 'Overdracht van medicatiegegevens' verloopt moeizaam.

Doel: Dit project is gericht op verbetering van de samenwerking tussen ziekenhuis en openbare apotheek, huisarts en thuiszorg ('eerste lijn'). Het BovenIJ- en OLVG-ziekenhuis hebben in een ontslaggesprek medicatiewijzingen gestructureerd uitgelegd aan patiënten en deze medicatiewijzigingen doorgegeven aan de eerste lijn. De stadsapotheker heeft binnen 5 dagen een huisbezoek afgelegd om eventuele problemen met het gewijzigde geneesmiddelgebruik op te lossen.

Resultaat: Het project heeft er toe geleid dat patiënten significant minder geneesmiddelgerelateerde problemen rapporteerden 4 weken na het ontslag. Er is een draaiboek opgesteld om de geoptimaliseerde samenwerking vorm te gegeven.

Conclusie: Een verbeterde samenwerking rondom het ontslag van een patiënt uit het ziekenhuis vermindert problemen met medicijnen in de periode na het ontslag.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze studie laat zien dat een betere samenwerking tussen het ziekenhuis en zorgverleners in de eerste lijn een daling geeft van het aantal geneesmiddelgerelateerde problemen na ontslag. Voorbeelden van deze geneesmiddelgerelateerde problemen zijn klachten/bijwerkingen bij de medicijnen of praktische problemen bij het gebruik van de medicatie.

Patiënten die deze transmurale samenwerking aangeboden kregen waren significant tevredener over het ontslaggesprek in het ziekenhuis en over hun medicijnen in het algemeen. Bijna negentig procent van de patiënten vond een huisbezoek na ontslag door de openbare apotheker zinvol. Zestig procent van de patiënten zou na ontslag weer een huisbezoek willen ontvangen. De overige patiënten gaven aan dat een huisbezoek alleen zinvol is, als er relevante medicatiewijzigingen in het ziekenhuis zijn doorgevoerd.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project is gericht op verbetering van de samenwerking tussen ziekenhuis en openbare apotheek, huisarts en thuiszorg ('eerste lijn'). Het BovenIJ- en Sint Lucas Andreas-ziekenhuis leggen in een ontslaggesprek medicatiewijzingen gestructureerd uit aan patiënten. De openbare apotheken leggen vlak na ontslag een huisbezoek af om problemen met geneesmiddelgebruik op te lossen.

De opbrengst van de geoptimaliseerde samenwerking wordt in een draaiboek vastgelegd en onderbouwd door deze intensieve zorg te vergelijken met reguliere zorg .

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om het proces te implementeren zijn er trainingen georganiseerd voor apothekersassistenten om medicatiewijzigingen op een gestructureerde wijze uit te leggen. In een bijeenkomst met alle projectleden (patientenorganisatie, specialist, huisarts, thuiszorg, openbare apothekers, ziekenhuisapothekers etc.) is uitgedacht hoe de interventie het beste vorm gegeven kon worden.

De openbare apotheken hebben een training gehad voor het huisbezoek. Per april zijn we gestart met de nieuwe werkwijze. Patienten lijken tot nog toe positief te reageren op het huisbezoek. We zien nu al dat er vlak na ontslag veel mis gaat (bijv. het hebben van bijwerkingen of het niet op de juiste manier gebruiken van de medicijnen).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The period after hospital discharge is a critical period for many patients. Studies have shown that 54-82% of patients cannot explain which medication changes have been implemented in the hospital after discharge. Only 55% of patients used the medication as prescribed at discharge and patients had a mean of 2.9 drug-related problems. To address these problems the guideline 'Transfer of medication related information’ has been published. However, guideline implementation has proven to be difficult. Therefore, we propose a project to improve collaboration at the transition from hospital to home. The BovenIJ and Sint Lucas Andreas Hospital will perform medication reconciliation and patient education at hospital discharge to implement the guideline further. Also, (reasons for) medication changes will be communicated to primary care (e.g. community pharmacy, general practitioner, home care). Community pharmacists will follow patients up through a home visit within one week of discharge to ensure continuity of care in the healthcare continuum. This home visit aims to identify and solve drug-related problems, and to correct (unintentional) incorrect use of medication. This optimized cooperation will be described in a roadmap. The roadmap will, among others, include an evaluation of the collaboration process between secondary and primary care, the possible problems that arise for patients transitioning from hospital to the home setting and an evaluation of how the patients experienced the transitional care. To support the concrete revenues in the roadmap we will evaluate 200 patients that will receive the transitional care from the hospital only and 200 patients that will receive an additional home visit from community pharmacists. Project members are experts in transitional care and project management. The patient organization Cliëntenbelang Amsterdam has been involved in the design of this project and will be closely involved in the further development.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website