Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Electroconvulsieve therapie (ECT) is de meest effectieve behandeling voor ernstige depressies bij ouderen. Helaas treden vaak cognitieve bijwerkingen op, waaronder het interictaal delier, hetgeen een zware belasting is voor patienten en hun betrokkenen. Het is van groot belang dat er een laagdrempelige behandeling wordt ontwikkeld, die deze delirante episodes vermindert en tevens goed verdragen wordt, leidend tot een reductie in ziektelast, zorgzwaarte en -kosten. In de Recall-studie (Rivastigmine for ECT-induced Cognitive Adverse effects in Late Life Depression) wordt in een multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover trial bekeken of rivastigmine-pleisters deze cognitieve bijwerkingen bij ECT kunnen tegen gaan. Patiënten (n=38) met een interictaal delier zullen gedurende twee aaneensluitende ECT-sessies worden behandeld met rivastigmine en twee ECT-sessies met placebo, in willekeurige volgorde. Om te kunnen detecteren wie last krijgen van het inter-ictaal delier, en welke karakteristieken voorspellend zijn voor een goed effect op rivastigmine, hebben we de cross-over trial ingebed in een prospectieve cohort studie van oudere ECT patiënten (n=150). Deze opzet garandeert dat we inzicht kunnen verkrijgen in de mogelijke predictoren van het interictaal delier en van respons op rivastigmine. De resultaten van dit onderzoek zijn laagdrempelig te implementeren. Inmiddels is de inclusie gestart.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Momenteel is de dataverzameling nog bezig, en kunnen we helaas nog geen resultaten presenteren. Wel hebben we reeds een systematische review verricht naar de effecten van acetylcholinesterase inhibitors (waaronder rivastigmine) op cognitieve bijwerkingen gedurende ECT. Deze review is reeds gepubliceerd:

 

Henstra MJ, Jansma EP, van der Velde N, Swart EL, Stek ML, Rhebergen D. Acetylcholinesterase inhibitors for electroconvulsive therapy-induced cognitive side effects: a systematic review. Int J Geriatr Psychiatry. 2017 May;32(5):522-531. doi: 10.1002/gps.4702.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Electroconvulsive therapy (ECT) is the treatment of choice in severely depressed older persons with pharmacotherapy resistance, or intolerance of medication due to somatic comorbidity or side-effects. It is effective and safe, but unfortunately cognitive side-effects often occur, varying from mild memory effects with minimal impact to high burden delirious states, occurring in about 12% of ECT-treated patients (Fink, 1993). This ECT-induced delirium has a great impact on the well-being of patients and their relatives and may hamper ECT continuation resulting in treatment failure. As a result, patients may remain institutionalized, involving high societal costs. Hence, treatment options for cognitive side-effects are of great clinical and societal importance. Limited data suggest a positive effect of cholinesteraseinhibitors (rivastigmine) on cognitive functioning in ECT patients. Clinical trials that focus on ECT-induced delirium are lacking. To date, we have succesfully off-label treated several patients with ECT-induced delirium with rivastigmine. Rivastigmine is cheap, easy to apply and well tolerated. Now, we aim to 1) gain further insight into ECT-induced cognitive disturbances and 2) to confirm that rivastigmine reduces interictal delirium. Findings from this study may have a substantial scientific and societal impact. If evidence is convincing, guidelines for ECT might adopt rivastigmine-addition as a means to reduce cognitive side-effects during ECT.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website