Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

In Nederland worden elk jaar meer dan 13.000 kinderen te vroeg geboren, onder de grens van 37 weken. Ruim 2000 kinderen worden geboren voor de 32 weken met kans op korte en lange termijn complicaties. De behandeling van zwangere vrouwen bestaat uit het toedienen van weeënremmers en corticosteroïden voor 48 uur. Het doel van deze behandeling is de uitkomst van te vroeg geboren kinderen te verbeteren.

In de APOSTEL III-studie is het effect onderzocht van de twee meest gebruikte weeënremmers, nifedipine en atosiban, bij zwangere vrouwen met een dreigende vroeggeboorte. Deze studie is in
2015 afgerond. Over het effect van deze medicatie op de lange termijn was echter weinig bekend.

Resultaten

In de huidige follow-up studie zijn de langetermijneffecten onderzocht van deze twee weeënremmers op de groei, ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Vrouwen die hadden meegedaan met de originele studie werden benaderd met vragenlijsten over de gezondheid van hun kind. Aan de hand van deze respons kon worden vastgesteld dat er tussen de beide groepen kinderen geen verschillen blijken te zijn op 5 jarige leeftijd op niveau van gezondheid of ontwikkeling.
 

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase


Samenvatting bij start

In Nederland worden elk jaar meer dan 13.000 kinderen te vroeg geboren, onder de grens van 37 weken. Ruim 2000 kinderen worden geboren op een cruciale termijn (voor de 32 weken). De behandeling van zwangere vrouwen, die zich voor de 34e week presenteren met tekenen van vroeggeboorte, bestaat uit het toedienen van weeënremmers en corticosteroiden ('longrijpings injecties') voor 48 uur. Het doel van deze behandeling is de uitkomst van te vroeg geboren kinderen te verbeteren.

In de APOSTEL III-studie is het effect onderzocht van de 2 meest gebruikte weeënremmers, nifedipine en atosiban, bij zwangere vrouwen met een dreigende vroeggeboorte. Deze studie is in 2015 afgerond. Over het effect van deze medicatie op de lange termijn is echter weinig bekend.
In de huidige follow-up studie zullen de langetermijneffecten worden onderzocht van deze 2 weeënremmers op de groei, ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Vrouwen zullen worden benaderd met vragenlijsten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website