Projectomschrijving

Ongeveer 2% van de zwangere vrouwen gebruikt antidepressiva tijdens de zwangerschap vanwege angst- en/of depressieve klachten. Het gebruik van antidepressieve tijdens de zwangerschap is controversieel. Aan de ene kant zijn er aanwijzingen voor mogelijk schadelijke effecten voor het ongeboren kind, aan de andere kant kan terugkeer van angst- en of depressieve klachten door het stoppen van medicatie tijdens de zwangerschap ook schadelijk zijn voor moeder en kind. Tot nu toe zijn deze effecten alleen onderzocht in observationele studies, die inconsistente en soms tegenstrijdige resultaten laten zien.

Het doel van deze landelijke gerandomiseerde studie is om het effect van gecontroleerde afbouw van antidepressiva met bijkomende preventieve cognitieve therapie vroeg in de zwangerschap te vergelijken met het continueren van antidepressiva.

De studie onderzoekt de effecten van het afbouwen van antidepressiva op uitkomsten van de moeder, het kind en de kosteneffectiviteit.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website