Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Dit onderzoek om veilig antibiotica te verminderen bij kinderen jonger dan 5 jaar, verdacht van een lagere luchtweginfectie, werd uitgevoerd bij 999 kinderen (1 maand - 5 jaar) die de spoedeisende hulp van acht ziekenhuizen bezochten vanwege koorts en hoesten of benauwdheid.
Stapsgewijs gingen ziekenhuizen over naar het gebruik van de beslisregel, 'Feverkidstool' die de kans op bacteriële lagere luchtweginfectie voorspelt. Bij kinderen met een laag voorspeld risico (<10%) werd geadviseerd om geen antibiotica voor te schrijven.

Resultaten

Het totale antibioticavoorschrift daalde niet significant (van 30 naar 25%), behandelingsfalen daalde significant van 23 naar 16%. Bij kinderen met een laag voorspeld risico daalde het antibioticavoorschrift wel aanzienlijk. De belangrijkste kosten van lagere luchtweginfecties bij kinderen worden bepaald door de kosten van ziekenhuisopname (1400 euro). Toepassing van de Feverkidstool gaf een kostenvermindering van 410 euro per patiënt.

In conclusie geeft een beslisregel voor lagere luchtweginfecties bij kinderen geen daling van het totale antibioticavoorschrift, maar wordt wel gerichter antibiotica voorgeschreven aan wie het wel en niet nodig heeft. De toepassing van de Feverkidstool is kosteneffectief.

Dit project kent een vervolg in: Implementatie van de Feverkidstool als medisch hulpmiddel (8360410011)


Samenvatting bij start

Lagere luchtweginfectie is de meest voorkomende infectie waar antibiotica voor wordt voorgeschreven aan kinderen. Daarentegen wordt een groot deel van de lagere luchtweginfecties tijdens de kinderleeftijd veroorzaakt door virussen, waar geen antibiotica voor nodig zijn. Onnodig voorschrijven van antibiotica draagt bij aan de ontwikkeling van antibioticaresistentie, een actuele bedreiging voor de behandeling van infecties wereldwijd.

Doel
Veilig verminderen van antibioticagebruik met een beslisregel bij kinderen met koorts, verdacht van longontsteking.

Bij 1100 kinderen (1 maand - 5 jaar) met koorts en verdacht van een lagere luchtweginfectie wordt gedurende twee jaar in zeven ziekenhuizen in Zuid-West en Centraal Nederland  een beslisregel gebruikt die de kans op bacteriële lagere luchtweginfectie inschat voor de individuele patiënt en de indicatie stelt voor antibiotische behandeling. We onderzoeken het verschil in antibioticagebruik en de veiligheid van dit beleid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website