Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

In dit project is een set van 20 kwaliteitsindicatoren ontwikkeld, waarmee kan worden vastgesteld of mensen met type 2 diabetes adequate en passende medicatie krijgen voorgeschreven.
De indicatoren meten allereerst het tijdig starten en ophogen van de medicatie, die nodig is om verschillende risicofactoren te verlagen. Het gaat dan om de behandeling van te hoge bloedglucose, bloeddruk, cholesterol of van eiwitverlies in de nieren. Daarnaast zijn er indicatoren die meten of mensen met type 2 diabetes wel de aangeraden geneesmiddelen krijgen voorgeschreven. Tenslotte zijn er indicatoren die meten of er geen risicovolle of teveel geneesmiddelen worden voorgeschreven.

Resultaten

In verschillende praktijkstudies is vastgesteld dat de indicatoren betrouwbaar zijn en bruikbaar inzicht geven aan zorgverleners. Dit betekent dat de indicatoren in de eerstelijns praktijk gebruikt kunnen worden om de voorgeschreven medicatie te monitoren en feedback te geven aan zorgverleners. Daarmee kunnen zij waar nodig de behandeling verbeteren.

Samenvatting bij start

De kwaliteit van diabeteszorg wordt gemeten met zogenaamde ‘indicatoren’. Momenteel zijn er onvoldoende goede indicatoren, waarmee we kunnen bepalen of mensen met diabetes passende behandeling krijgen. Om goed geneesmiddelgebruik te bevorderen, hebben we nieuwe indicatoren nodig die:

  1. het verloop van de behandeling door de tijd meten
  2. rekening houden met verschillende patiëntgroepen
  3. voorspellend voor betere patiëntuitkomsten
  4. meetbaar zijn met routinematige dataverzameling.

Doel

Het ontwikkelen en testen van indicatoren, waarmee we de behandelkwaliteit bij mensen met diabetes kunnen meten.

Werkwijze

Allereerst definiëren we nieuwe indicatoren, gericht op effectiviteit, veiligheid en toepasbaarheid van de behandeling. Deze worden beoordeeld door experts en getest op bruikbaarheid in bestaande datasets. Daarna onderzoeken we of de indicatoren voorspellend zijn voor betere patiëntuitkomsten. Ten slotte maken we een plan voor de landelijke implementatie van deze indicatoren.

Mediator 29 - juni 2018 / Meer bevindingen

Indicatoren meten passende medicatie bij diabetes

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website