Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

In dit project is een set van twaalf kwaliteitsindicatoren ontwikkeld, waarmee kan worden vastgesteld of mensen met chronische nierschade adequate en passende medicatie krijgen voorgeschreven.
Het gaat om vijf indicatoren die meten of patiënten de aanbevolen behandeling krijgen voor het verminderen van de bloeddruk, eiwitverlies in de nieren, cholesterol en fosfaat. Daarnaast gaat het om zeven indicatoren die meten of patiënten geen risicovolle of onwenselijke geneesmiddelen krijgen voorgeschreven.

Resultaten

In verschillende praktijkstudies is vastgesteld dat de indicatoren te berekenen zijn met routinematig beschikbare gegevens uit de eerste en tweede lijn en dat ze bruikbaar inzicht geven aan zorgverleners. Dit betekent dat deze indicatoren in de eerste- en tweedelijns praktijk gebruikt kunnen worden om de voorgeschreven medicatie bij mensen met chronische nierschade te monitoren. Door feedback hierover te geven aan zorgverleners kunnen zij waar nodig de behandeling verbeteren.
 

Samenvatting bij start

Op dit moment weten we niet in hoeverre mensen met chronisch nierfalen adequate behandeling krijgen. Om goed geneesmiddelgebruik te bevorderen, hebben we instrumenten (kwaliteitsindicatoren) nodig die:

  1. kwaliteit meten, gelet op effectiviteit, veiligheid en continuïteit van behandeling
  2. rekening houden met verschillende patiëntgroepen
  3. meetbaar zijn met routinematige dataverzameling vanuit de praktijk.

Doel
Het ontwikkelen en toepassen van indicatoren, waarmee we de behandelkwaliteit bij mensen met chronisch nierfalen kunnen meten.

Werkwijze
Allereerst definiëren we mogelijke kwaliteitsindicatoren, die beoordeeld worden door experts. Daarna testen we deze op bruikbaarheid en meetbaarheid in bestaande datasets. Vervolgens voeren we de indicatoren bij een aantal (klinische) centra in. Daarmee stellen we vast waar de behandeling beter kan. Ook kijken we wat de effecten zijn van het werken met de indicatoren. Tenslotte maken we een plan voor landelijke invoering hiervan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website