Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Castratie refractair prostaatcarcinoom (CRPC) is de fase van ziekte waarbij de prostaatkanker
progressief wordt onder castratie. Voor dit ziektebeeld zijn diverse behandelingen ontwikkeld. Deze
behandelingen zijn levensverlengend en kostbaar. Er is weinig bekend over het beloop van kwaliteit
van leven in de dagelijkse praktijk. Dit is onderzocht in de PRO-CAPRI studie.

Resultaten

151 patiënten uit 10 verschillende ziekenhuizen hebben iedere drie maanden vragenlijsten ingevuld. Hieruit bleek dat in het begin van de ziekte CRPC de kwaliteit van leven hoog is. Als de ziekte vorderde, nam de kwaliteit van leven af. Dit werd ook gezien bij patienten die een behandeling krijgen. Naast een afnemende kwaliteit van leven nam het arbeidsverzuim en zorggebruik buiten het ziekenhuis toe. Het is belangrijk om tijdig aandacht te besteden aan de functionele domeinen. Zo kan verslechtering van kwaliteit van leven zo lang mogelijk tegen gegaan worden.

Samenvatting bij start

Castratie-refractair prostaat carcinoom (CRPC) wordt in Nederland jaarlijks bij bijna 3000 patiënten gesteld. CRPC heeft een grote impact op kwaliteit van leven. Nieuwe behandelingen voor CRPC geven een vergelijkbare levensverlenging. Daarom is het effect op kwaliteit van leven van groot belang om tot een goede behandelkeuze te komen. Bovendien zijn deze nieuwe behandelingen kostbaar.

Doel
Een economische evaluatie in de dagelijkse praktijk is daarom van belang om deze middelen beschikbaar en vergoed te houden voor patiënten. In de PRO-CAPRI studie worden de effecten op kwaliteit van leven en het effect op kosten in de dagelijkse praktijk onderzocht.

Opzet
Patiënten in vier ziekenhuizen die meedoen aan de CAPRI registratie worden uitgenodigd mee te doen. Elke drie maanden worden de uitkomsten met vragenlijsten gemeten. De resultaten van de PRO-CAPRI studie zullen patiënten, behandelaars en beleidsmakers helpen bij het maken van de juiste keuzes in de behandeling van CRPC.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website