Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Voor een veilig en goed gebruik van geneesmiddelen is het belangrijk dat patiëntervaringen optimaal worden benut. Bijwerkingencentrum Lareb heeft als kerntaak het signaleren van risico's van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en het verspreiden van kennis hierover.
Nadat een geneesmiddel op de markt beschikbaar komt, is er nog weinig bekend over effectiviteit en veiligheid. Om de informatie over bijwerkingen van een geneesmiddel in de dagelijkse praktijk sneller beschikbaar te krijgen is door Lareb Intensive Monitoring (LIM) ontwikkeld.
Met LIM worden ervaringen van patiënten omtrent geneesmiddelgebruik en bijwerkingen verzameld door middel van online enquêtes. Apothekers verzorgen de inclusie van patiënten in LIM.

Resultaten

In de praktijk gebeurde dit nog onvoldoende. Er is daarom een nieuwe digitale inclusiemethode ontwikkeld. Het aantal inclusies is vergeleken met de oude inclusiemethode (flyer) aanzienlijk toegenomen. De patiëntervaring met de oude en nieuwe methode is onveranderd. De nieuwe inclusiemethode zal worden uitgerold naar andere apotheken. Bovendien zal de methode ook toegepast worden voor andere LIM-onderzoeken.

  Samenvatting bij start

  Bijwerkingencentrum Lareb heeft als kerntaak het signaleren van risico's bij gebruik van geneesmiddelen en het verspreiden van kennis hierover. Om verdiepingsinformatie over bijwerkingen van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk sneller beschikbaar te krijgen gebruikt Lareb een unieke onderzoeksmethode waarbij patiënten de ervaringen met een geneesmiddel delen: Lareb Intensive Monitoring (LIM).

  Probleem
  Openbare apotheken werven patiënten om deel te nemen aan LIM. Het aantal inclusies blijft achter, mede doordat de inclusiemethode niet goed aansluit op de werkwijze in de dagelijkse praktijk.

  Doel
  Middels het digitaliseren van de inclusiemethode voor LIM in de apotheek het aantal deelnemers aan LIM verhogen.

  Werkwijze
  In samenwerking met Service Apotheek wordt een digitale methode van includeren in de ICT-toepassing ‘NControl’ ontwikkeld. Gedurende het 1 jaar durende project zal de nieuwe inclusiemethode worden ontwikkeld, geïntroduceerd en geëvalueerd in een aantal pilot apotheken.

  Meer informatie

  Naar boven
  Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website