Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

In Nederland gebruiken ruim 30.000 mensen het medicijn lithium. Lithium is vaak zeer effectief in de behandeling van de bipolaire stoornis. Onzorgvuldig gebruik van lithium kan echter leiden tot vergiftigingsverschijnselen en complicaties op de langere termijn. Niet alle lithiumgebruikers en voorschrijvers hebben voldoende kennis over verantwoord gebruik van lithium.

Resultaten

In dit project is een voorlichtingsplatform: www.allesoverlithium.nl ontwikkeld en de mogelijkheid ingebouwd direct vragen te stellen of zorgen te uiten aan een deskundigenpanel. Dat panel bestaat uit lithiumgebruikers, een psychiater, een internist-nefroloog en apotheker-klinisch farmacoloog. Naar de website wordt inmiddels verwezen via verschillende erkende media.
Afgaand op het aantal bezoekers aan het platform en het aantal en de aard van de gestelde vragen, kan worden geconcludeerd dat er grote behoefte is aan laagdrempelige informatie over lithium. Aangenomen wordt dat op deze wijze complicaties kunnen worden voorkomen.

Samenvatting bij start

Het medicijn lithium werkt vaak uitstekend bij mensen met een bipolaire stoornis. In Nederland gebruiken meer dan 30.000 patiënten dit medicijn.

Risico's
Het gebruik van lithium brengt ook risico’s met zich mee. Onzorgvuldig gebruik kan leiden tot vergiftigingsverschijnselen. Daarnaast kunnen complicaties optreden bij langdurig lithiumgebruik. Dit betreft vooral schade aan de nieren.

Kennis
Niet alle lithiumgebruikers hebben voldoende kennis over verantwoord gebruik van lithium. Dit is van belang omdat de juiste controles veel problemen kunnen voorkomen.

Doelgroep
De kennis van lithium beschikbaar stellen aan vooral de lithiumgebruiker zelf.

Werkwijze
De onderzoekers stellen voorlichtingsmateriaal beschikbaar. De onderzoekers geven patiënten de mogelijkheid zelf hun lithiumwaarden en de nierfunctie bij te houden. Ook kunnen zij online vragen stellen aan een panel van deskundigen, bestaande uit psychiater, internist, farmacoloog en een lithiumgebruiker.
Daarnaast bieden de onderzoekers de huisarts ondersteuning.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website