Projectomschrijving

In het ziekenhuis toegepaste farmacotherapie is vaak kortdurend, specialistisch en kostbaar. Hiernaast is de kans groot dat beoogde uitkomsten gebaseerd op klinische studies uitgevoerd in geselecteerde patiëntenpopulaties niet worden bereikt. Dit project bestaat uit een onderzoek naar de mogelijkheden tot realisatie van een database die de benodigde informatie bevat om de waarde van farmacotherapie in de werkelijke patiëntenpopulaties te bestuderen en ziekenhuizen onderling te kunnen vergelijken en zo aanknopingspunten te vinden tot verdere optimalisatie van doelmatige farmacotherapie. Binnen dit project is het de bedoeling om het St. Antonius en het Martini Ziekenhuis te ontsluiten. In tweede instantie kunnen ook de andere vier Santeon ziekenhuizen (www.santeon.nl) aansluiten.

Projectleiders:
Dr. M. van Hulst (Martini Ziekenhuis; Groningen)
Dr. E.M.W. van de Garde (St Antonius; Nieuwegein, Utrecht)
Drs. M.M. Tjoeng bestuurlijk verantwoordelijke (St Antonius; Nieuwegein, Utrecht)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website