Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Mensen met overgewicht en suikerziekte hebben een verhoogd risico op het krijgen van sommige kankersoorten, bijvoorbeeld borst- en darmkanker. Mensen met suikerziekte worden behandeld met medicijnen om de bloedsuiker te verlagen. De SU-derivaten zijn een groep van deze bloedsuikerverlagende middelen, en binnen deze SU-derivaten bestaat er een voorkeur voor gliclazide.

Het gebruik van SU’s is in epidemiologisch onderzoek geassocieerd met een mogelijk verhoogd risico op kanker, hoewel de kwaliteit van onderzoek te wensen overlaat. Voor glicazide bestaan aanwijzingen dat gebruik hiervan, vergeleken met andere SU-derivaten, mogelijk een gunstig effect zou kunnen hebben op het risico om kanker te krijgen.

Resultaten

Dit onderzoek heeft gekeken naar de SU-derivaten en gekeken of behandeling met het SU-derivaat gliclazide beschermend werkt op het krijgen van kanker.
De eindconclusie is dat er geen significante verschillen zijn gevonden. Gliclazide werkt niet beschermend in vergelijking met de andere SU-derivaten.  
 

Samenvatting bij start

Er zijn ongeveer 300.000 mensen met type 2 diabetes die medicatie uit de klasse sulfonylureumderivaten (SU’s) gebruiken.
SU’s zijn erg effectief en na metformine de tweede keus in de medicamenteuze behandeling. Vanwege verschillen in veiligheid tussen SU’s onderling wordt in de Nederlandse huisartsenrichtlijn een voorkeur uitgesproken voor het SU gliclazide.
Het gebruik van SU’s is in epidemiologisch onderzoek geassocieerd met een verhoogd risico op kanker. Er zijn aanwijzingen dat dit niet voor gliclazide geldt, maar hiervoor is onvoldoende bewijs.
Dit zal daarom nader worden onderzocht door gegevens van 63.000 diabetespatiënten te combineren met de Nationale Kanker Registratie.
Onderzoek naar oude, vertrouwde en veel toegepaste geneesmiddelen kan de keuzes in de richtlijn verduidelijken. Als een gunstig effect van gliclazide op de kankerincidentie wordt bevestigd, kan dit bijvoorbeeld aanleiding zijn om patiënten met een ander SU actief om te zetten naar gliclazide. Dit kan ook effecten hebben op de gezondheidskosten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website