Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het kader van de voorwaardelijke vergoedingsafspraken voor dure oncologische middelen wil VWS waarborgen realiseren voor doelmatig/doeltreffend gebruik van deze dure geneesmiddelen. Om de plannen te kunnen realiseren heeft VWS geld vrijgemaakt voor de infrastructuur voor de registratie van geneesmiddelgegevens voor een aantal oncologische aandoeningen.

 

Om tot een goed werkende registers te komen met het benodigde draagvlak vanuit de beroepsgroepen wordt eerst een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door IKNL en DICA. In de generieke aanpak staat beschreven hoe de registers kunnen worden aangelegd. Ook wordt beschreven welke fasering IKNL en DICA voor ogen hebben voor het aanleggen van dergelijke registers en hoe gebruik wordt gemaakt van de eerder geleerde lessen van onder andere Perception, Melanoma register en Pharos.

 

Doel en reikwijdte

Het aanleggen van patiëntenregister heeft de volgende twee doelen:

 

A Transparantie

Centrale vragen: worden de middelen conform de richtlijnen ingezet? Heeft de juiste patiënt het juiste middel gekregen op het juiste moment? (door transparantierapporten op te leveren en doorlopende kwaliteitsverbeteringen door het opleveren van spiegelinformatie mogelijk te maken).

B Besluitvorming

Centrale vraag: Is de inzet van de dure middelen van meerwaarde en doelmatig? (door op basis van de data in het register uitkomsten onderzoek uit te voeren).

Binnen de reikwijdte van dit voorstel valt niet het daadwerkelijk aanleggen van dure geneesmiddelen patiëntenregisters. De coördinator heeft als doel een haalbaarheidsstudie uit te voeren als onderdeel van een te schrijven voorstel voor het voeren van patiëntenregisters voor dure geneesmiddelen. Hiervoor dient de coördinator de benodigde afstemming-overleggen met betrokken partijen te organiseren.

In de haalbaarheidsstudie wordt expliciet aandacht besteedt aan de manier waarop in de toekomst onderzoeksdata uit de patiëntenregisters ‘getrokken’ en aangeleverd wordt aan een onderzoeksbureau. Hierover dienen heldere afspraken te worden gemaakt met alle betrokkenen. Buiten de reikwijdte van dit voorstel valt het coördineren en uitvoeren van doelmatigheidsonderzoek op basis van data afkomstig uit patiëntenregisters.

In eerste instantie wordt vooral gedacht aan het opzetten van patiëntenregisters voor geneesmiddelen binnen de indicaties:

longkanker, dikke darm kanker, borstkanker, maar in principe moet het systeem toepasbaar zijn voor alle oncologische indicaties.

 

Dit subsidievoorstel levert twee concrete producten op: een generieke aanpak (inclusief haalbaarheidstudie) voor het aanleggen van de patiënten registers en een rapportage (inclusief geleerde lessen).

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website