Projectomschrijving

Een miljoen mensen in Nederland hebben een chronische longziekte en dit aantal stijgt. De zorgkosten bedragen €3 miljard per jaar. Longpatiënten hebben veel baat van inhalatiemedicatie. De kosten zijn jaarlijks €400 miljoen. Het rendement kan worden versterkt, door meer “zinnig en zuinig” en “beter” gebruik. De Long Alliantie Nederland voert de volgende activiteiten uit:

1. Analyse van “doelmatigheid” inhalatiemedicatie in de belangrijkste richtlijnen. 2. Analyse van optimale diagnostiek en over- en onderbehandeling. 3. Analyse knelpunten van gebruik inhalatiemedicatie bij patiënten en zorgverleners. 4. Concrete waardering van verschillende longmedicamenten (stof en device). 5. Analyse van inhalatie instructie en verbetermogelijkheden 6. Opstellen en verspreiden van de eindrapportage 7. Aanvullen Zorgstandaarden Astma en astmarichtlijn zodat doelmatigheid meer aandacht krijgt 8.Uitwerken van een voorstel voor monitoring van uitkomsten (zinnig & zuinig gebruik, en goed gebruik).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website