Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Behandeling met intraveneus colistine heeft een belangrijke plaats gekregen in de bestrijding van ernstige infecties met bijzonder resistente bacteriën. Afstemming van de dosering op maat van de patiënt kan in deze situaties zorgen voor een optimale balans tussen effectiviteit en bijwerkingen. De COLIGO studie is uitgevoerd om deze strategie te evalueren.

 

Tijdens behandeling werd de dosering van colistine aangepast op geleide van de gemeten colistine concentratie in het bloed én aan de hand van de gevoeligheid van de ziekteverwekker. De effectiviteit van de behandeling en de bijwerkingen van colistine werden op de voet gevolgd.

 

De studie is uitgevoerd in 8 verschillende ziekenhuizen. 57 cystisch fibrose (CF) patiënten, 30 intensive care patiënten en 16 overige patiënten hebben aan de studie deelgenomen.

Bijsturing van de dosering van colistine is veelvuldig nodig gebleken. De binding van colistine aan bloedeiwit bleek tussen patiënten sterk te variëren.

De analyse van de uitkomsten bij CF-patiënten laat zien dat de gekozen strategie leidt tot een effectieve en veilige behandeling. Voor conclusies over uitkomsten bij intensive care patiënten zijn de resultaten van behandeling van meer patiënten nodig.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de groep van cystisch fibrose (CF) patiënten zijn van 57 deelnemers gegevens verzameld van behandeling met intraveneus colistine. Van 50 deelnemers was voldoende informatie beschikbaar om de resultaten te kunnen analyseren.

Tijdens ziekenhuisopname werd een gemiddelde dagdosis van 4,6 miljoen eenheden (ME) colistine gegeven. 40% van de patiënten werd thuis verder behandeld met intraveneus colistine.

In 18% van de patiënten werd de gedefinieerde streefwaarde voor effectiviteit niet behaald bij maximale dagdosering van 6 ME voor deze groep. Desondanks was bij 98% sprake van klinisch succes. Slechts bij twee patiënten werd verslechtering van de nierfunctie waargenomen. Overige bijwerkingen die soms optraden waren mild van aard. Er werd bij de ziekteverwekkers geen ontwikkeling van resistentie gezien.

 

In de groep van intensive care patiënten zijn nog van onvoldoende deelnemers (n=30) resultaten verzameld om conclusies over de uitkomsten te kunnen trekken. De studie zal worden voortgezet om ook in deze groep het beoogde aantal van 50 deelnemers te halen. Daarnaast is er een groep overige patiënten (n=16) volgens het studieprotocol behandeld.

 

In het algemeen is gebleken dat aanpassing van de intraveneuze colistine dosering tijdens behandeling veelvuldig nodig is. Oorzaken hiervan zijn met name het individuele ziektebeloop en grote verschillen tussen patiënten (o.a. binding aan bloedeiwit). [2]

Het doseren van intraveneus colistine op geleide van de gemeten concentratie in bloed leidt, althans bij CF patiënten, tot effectieve therapie met slechts weinig frequent optredende milde bijwerkingen. Ook treedt op korte termijn geen ontwikkeling van bacteriële resistentie tegen colistine op.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Na deelname van de eerste patiënt in de COLIGO studie in april 2014 zijn op het moment van dit tussenrapport (september 2015) in totaal 69 patiënten volgens protocol behandeld. Eind 2014 zijn alle topklinische en academische ziekenhuizen uitgenodigd om mee te doen aan deze studie. Dit om zoveel mogelijk intensive care patiënten in de studie te kunnen opnemen. Deze aanpak heeft nu geleid tot deelname door zeven ziekenhuizen, verspreid over het land. In de groep van patiënten met cystisch fibrose wordt verwacht dat het geplande aantal deelnemers van 50 tijdig wordt gehaald. De deelname van intensive care patiënten (nu 16) loopt achter op de planning, vermoedelijk omdat de ontwikkeling van resistentie in Nederland tot nu toe meevalt. Colistine hoeft daardoor minder vaak als laatste redmiddel te worden ingezet. Om zo min mogelijk patiënten uit deze groep te missen zal de studie in nationale vaktijdschriften extra onder de aandacht worden gebracht. De doelstelling is om medio 2016 de gegevens van in totaal 100 patiënten verzameld te hebben. Hiermee zal een praktijkrichtlijn voor optimale behandeling met intraveneus colistine worden opgesteld.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project is momenteel in het stadium van gegevensverzameling. Uit de voorlopige resultaten blijkt een grote variatie tussen patiënten in de ongebonden colistine plasmaconcentratie. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de effectiviteit en veiligheid van de behandeling met dit antibioticum, maar hierover is nog geen duidelijkheid. Andere concrete resultaten kunnen nog niet worden gemeld. Meer informatie over het project en over 'state of the art' behandeling met intraveneus colistine is te vinden op www.coligo.nl.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

There is a growing need for antimicrobial agents to treat infections with multidrug-resistant Gram-negative bacteria. Intravenous colistine has been re-introduced for this purpose, but evidence based guidelines to ensure effective and safe therapy are lacking.

Recent data on the pharmacodynamics and pharmacokinetics of colistine give rise to a state of the art clinical pharmacological approach to individualize and monitor therapy. With this approach we have designed a prospective observational study program in relevant patient groups to enhance expertise with intravenous colistine in the Netherlands, to evaluate treatment efficacy and drug toxicity, and to develop and implement a treatment guideline.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website