Projectomschrijving

Gepersonaliseerde ocrelizumab behandeling bij patiënten met multiple sclerose

Multiple sclerose (MS) is een auto-immuunziekte die hersenen en ruggenmerg aantast. Ocrelizumab is een effectief medicijn in de behandeling van MS. Dit medicijn wordt iedere 6 maanden door een infuus in het ziekenhuis toegediend.

Ocrelizumab zorgt voor een verlaging van de afweercellen. Het lichaam bouwt langzaam de afweercellen weer op, maar de ene persoon doet dat veel sneller (bijvoorbeeld na 6 maanden) dan de andere persoon (bijvoorbeeld na 1,5 jaar). Toch krijgt iedereen op dit moment dezelfde behandeling.

Onderzoek

Patiënten in dit onderzoek worden geloot in twee groepen; de eerste groep krijgt een persoonlijke behandeling op basis van de afweercellen en de tweede groep krijgt de standaardbehandeling. De groepen worden vergeleken ten aanzien van MS, bijwerkingen en levenskwaliteit.

Verwachte uitkomsten

De verwachting is dat bij een persoonlijke behandeling met ocrelizumab, de MS even goed wordt behandeld, de patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen en de kwaliteit van leven zal toenemen.

Meedoen aan de BLOOMS studie

Meer over BLOOMS studie

Voor het middel natalizumab is het al mogelijk om een op de individu toegespitst behandelschema voor MS-patiënten te maken. Door de op maat gedoseerde behandeling hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen voor een infuus en hebben ze minder kans op ernstige bijwerkingen. Of dit ook geldt voor het MS-middel ocrelizumab, wordt onderzocht in een nieuwe landelijke studie, opgezet door het MS Centrum Amsterdam. Neurologen Joep Killestein en Zoé van Kempen vertellen hierover.

> Lees verder

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website