Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Kunstmatige beademing is vaak noodzakelijk voor patiënten met ernstige ademhalingsproblemen. Op veel Intensive Care afdelingen worden deze patiënten preventief verneveld met medicijnen die hun luchtwegen helpen schoon te houden. De gedachte hierachter is dat beademde patiënten niet zelf hun luchtwegen kunnen ontdoen van slijm door te hoesten omdat ze in slaap gehouden worden.

Tegenwoordig worden deze patiënten echter niet meer diep of zelfs helemaal niet in slaap gehouden. Mogelijk is de arbeidsintensieve en kostbare preventieve vernevel behandeling daarom overbodig geworden. In deze studie waarin 922 patiënten vanuit 7 Nederlandse ziekenhuizen hebben deelgenomen hebben wij aangetoond dat het niet nodig is om patiënten die kunstmatige beademd worden preventief te vernevelen. Een strategie waarbij slechts op indicatie wordt verneveld is even effectief en bovendien goedkoper en veiliger dan een strategie waarbij preventief wordt verneveld.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In deze studie uitgevoerd in 7 Nederlandse Intensive Care Units zijn twee vernevel-strategieën voor beademde patiënten met elkaar vergeleken. Een intensieve strategie, waarbij preventief 4 maal per dag medicijnen werden verneveld, met een strategie waarbij vernevelen alleen op indicatie plaatsvond. in totaal hebben 922 patiënten deelgenomen. Deze studie toont aan dat het alleen op indicatie vernevelen van medicijnen om de luchtwegen schoon te houden niet slechter is dan wanneer deze medicijnen preventief 4 maal per dag worden verneveld. Bijwerkingen gerelateerd aan het vernevelen van medicijnen traden vaker op bij patiënten die de preventieve vernevel behandeling kregen. Bovendien zijn aan deze preventieve behandeling meer zorgkosten verbonden. Deze bevindingen laten zien dat een strategie waarin preventief verneveld wordt geen voordelen biedt ten opzichte van een strategie waarin dit op indicatie wordt voorgeschreven. Het preventief vernevelen van medicijnen om de luchtwegen schoon te houden bij ICU patiënten zou vermeden moeten worden.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Nebulae studie een nationale multicenter studie die de effectiviteit van routine verneveling van mucolytica en bronchodilatoren bij beademde intensive care patiënten onderzoekt. De studie is in augustus 2014 van start gegaan en heeft 7 deelnemende centra.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De huidige inclusiestand van de Nebulae studie is 693 patiënten, daarmee is bijna 75 procent van de benodigde inclusies gerealiseerd. De verwachte sluiting van de inclusie periode is augustus 2016.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Introduction

The rational behind nebulisation of mucolytic agents and bronchodilating drugs in intubated and ventilated intensive care unit (ICU) patients was that these patients were less able to clear their airways through coughing, because they received heavy sedation and frequently also paralysis. Nowadays ICU patients receive very little to no sedation or muscle paralysis, possibly making this time- and money-consuming strategy obsolete.

Hypothesis

We hypothesize (a) that a strategy that uses nebulisation only on clinical indication not to be inferior to a strategy using preventive nebulisations with regard to duration of ventilation in ICU patients; (b) that a strategy that uses nebulisation only on clinical indication is cheaper; and (c) that a strategy that uses nebulisation only on clinical indication is associated with lesser side-effects.

Objective

To determine the effectiveness, safety and related health care costs of a strategy using preventive nebulisation of mucolytics and bronchodilators as compared to a strategy that uses nebulisation only on clinical indication in intubated and ventilated ICU patients.

Study design and patients

A multicenter randomised controlled non-inferiority trial in 2 x 253 intubated and ventilated ICU patients. Outcomes are the number of ventilator-free days at day 28 (primary outcome), length of stay in ICU and hospital, mortality in ICU and hospital, development of ARDS, pneumonia, and/or atelectasis, side-effects and costs.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website