Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Kunstmatige beademing is vaak noodzakelijk voor patiënten met ernstige ademhalingsproblemen. Op veel Intensive Care afdelingen worden deze patiënten preventief verneveld met medicijnen die hun luchtwegen helpen schoon te houden. De gedachte hierachter is dat beademde patiënten niet zelf hun luchtwegen kunnen ontdoen van slijm door te hoesten, omdat ze in slaap worden gehouden. Tegenwoordig worden deze patiënten echter niet meer diep of zelfs helemaal niet in slaap gehouden. Mogelijk is de arbeidsintensieve en kostbare preventieve vernevelbehandeling daarom overbodig geworden.

Resultaten

In deze studie waarin 922 patiënten vanuit 7 Nederlandse ziekenhuizen hebben deelgenomen, is aangetoond dat het niet nodig is om patiënten die kunstmatig beademd worden preventief te vernevelen. Een strategie waarbij slechts op indicatie wordt verneveld is even effectief en bovendien goedkoper en veiliger dan een strategie waarbij preventief wordt verneveld.

Samenvatting bij start

Kunstmatige beademing is vaak noodzakelijk voor patiënten met ernstige ademhalingsproblemen. Op veel Intensive Care afdelingen worden deze patiënten preventief verneveld met medicijnen die hun luchtwegen helpen schoon te houden. De gedachte hierachter is dat beademde patiënten niet zelf hun luchtwegen kunnen ontdoen van slijm door te hoesten omdat ze diep in slaap gehouden worden door sedatie.

Tegenwoordig worden deze patiënten echter niet meer diep of zelfs helemaal niet in slaap gehouden. Mogelijk is de arbeidsintensieve en kostbare preventieve vernevel behandeling daarom overbodig geworden. De onderzoekers hypothetiseren dat een strategie waarbij slechts op indicatie wordt verneveld even effectief en bovendien goedkoper en veiliger is dan een strategie waarbij preventief wordt verneveld. In deze studie wordt onderzocht of het preventief vernevelen van mucolytica en bronchodilatoren zinvol of overbodig is en of het eventueel risico's met zich meebrengt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website