Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Artrose is de meest voorkomende chronische aandoening van de gewrichten. Pijn en beperkingen in het functioneren zijn belangrijke kenmerken. De huisarts behandelt de pijn vaak met pijnstillers (paracetamol, NSAIDs en opioïden), maar tot dusver is de effectiviteit van de behandeling van pijn bij artrose nog beperkt.
Duloxetine is een nieuw medicijn voor artrose, dat een ander werkingsmechanisme heeft dan de bestaande pijnmedicatie.

Het doel van deze studie was om te onderzoeken of duloxetine effectief is bij artrosepatiënten met chronische pijn als andere pijnmedicatie niet werkt.
Dit is onderzocht bij artrosepatiënten met chronische pijnklachten die bij de huisarts kwamen. De helft van de huisartsen heeft de behandeling met duloxetine gegeven. De andere helft van de huisartsen heeft de reguliere zorg gegeven.

Resultaten

Na drie maanden bleken de patiënten die duloxetine kregen geen verschil in pijn aan te geven in vergelijking met de patiënten die reguliere zorg kregen. Ook wat betreft kosteneffectiviteit werd er geen verschil gevonden tussen beide groepen.
De conclusie is daarom dat duloxetine geen toegevoegde waarde heeft als derde keus pijnmedicatie voor artrosepatiënten met chronische pijn.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase


Samenvatting bij start

Artrose is de meest voorkomende chronische aandoening van de gewrichten. Pijn en beperkingen in het functioneren zijn belangrijke kenmerken. De huisarts behandelt de pijn vaak met pijnstillers (paracetamol, NSAIDs en opioïden), maar tot dusver is de effectiviteit van de behandeling van pijn bij artrose nog beperkt. Duloxetine is een nieuw medicijn voor artrose, dat een ander werkingsmechanisme heeft dan de bestaande pijnmedicatie.

Doel

Het doel van deze studie is om te onderzoeken of duloxetine effectief is bij artrose patiënten met chronische pijn als andere pijnmedicatie niet werkt.

Doelgroep

Artrose patiënten die met chronische pijnklachten bij de huisarts komen.

Methode

De helft van de huisartsen zal behandelen met duloxetine en de andere helft van de huisartsen geeft de reguliere pijnmedicatie voor artrosepatiënten. Na 3 maanden bekijken we de effectiviteit van duloxetine op pijn en na een jaar de kosteneffectiviteit. De resultaten zullen bruikbaar zijn voor huisartsen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website