Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Op dit moment krijgen veel verpleeghuisbewoners met dementie te vaak en te lang antipsychotica voor probleemgedrag. Uit onderzoek door het Radboudumc en het UMC Groningen is bekend welke factoren kunnen bijdragen aan verbetering.

Onderzoek

Binnen dit project hebben wij een stappenplan ontwikkeld waarmee een verpleeghuisafdeling het voorschrijven van antipsychotica kan aanpakken. Het is gericht op bewustwording van de rol van de arts, verzorgenden en psycholoog in het proces van voorschrijven en op het verbeteren van de samenwerking.
Samen met een sleutelpersoon gaan zij op zoek naar aanknopingspunten voor verbetering, gebruikmakend van een e-module. In een bijeenkomst stellen zij doelen om hun werkwijze zodanig aan te passen dat het voorschrijven van antipsychotica verbetert.

Resultaten

De ervaringen zijn zeer positief: instellingen gaven aan dat er door deelname voor het eerst écht met elkaar over antipsychotica werd gesproken. Bij de meeste instellingen is het gebruik van antipsychotica gedaald.
 

Samenvatting bij start

Probleemgedrag bij verpleeghuisbewoners met dementie wordt vaak behandeld met antipsychotica, ondanks beperkte effectiviteit en risico’s op ernstige bijwerkingen. Helaas lukt het in de dagelijkse praktijk onvoldoende om minder antipsychotica voor te schrijven.

Doel

Doel van dit project is om de eerder ontwikkelde APID-index (Appropriate Psychotropic drugs use In Dementia index) en de Consensus Handreiking voor Antipsychoticagebruik praktisch en landelijk toepasbaar te maken en deze te implementeren.
Hierbij wordt gebruikgemaakt van kennis uit de PROPER-studie over bevorderende en belemmerende factoren en wordt nadruk gelegd op het medisch leiderschap en het betrekken van bewoners en/of hun naasten. De begeleide implementatie zal steeds op twee afdelingen in vijf zorginstellingen uit betrokkennetwerk gefaseerd worden uitgevoerd en geëvalueerd.
Resultaat is een breed, landelijk toepasbaar en vrij beschikbaar Draaiboek Passend Gebruik Antipsychotica, dat via bestaande infrastructuur geïmplementeerd wordt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website