Projectomschrijving

Patiënten met niet-ernstige hemofilie A worden rondom operaties behandeld met stollingsfactorconcentraat. Een alternatief is toediening van DDAVP, een synthetisch hormoon dat de afgifte van lichaamseigen stollingsfactoren stimuleert. Echter, het toedienen van DDAVP leidt vaak tot onvoldoende stolling om een operatie veilig uit te kunnen uitvoeren.
Een combinatie van beide behandelingen is ook mogelijk, maar nog niet eerder toegepast.

Studie en resultaten

In de DAVID-studie zijn twintig patiënten met combinatietherapie behandeld. Hieruit is gebleken dat combinatietherapie veilig, effectief en uitvoerbaar is. Ook wordt voor tenminste de oplaaddosis minder stollingsfactorconcentraat gebruikt dan in geval van standaardbehandeling zonder DDAVP.
Het ontwikkeld model voor combinatietherapie zal in de toekomst gebruikt worden om een individueel behandelplan mogelijk te maken, middels een webportaal.
 

Samenvatting bij start

Patiënten met hemofilie A worden rondom operaties behandeld met stollingsfactorconcentraat. Een alternatief is toediening van DDAVP. Echter, het toedienen van DDAVP leidt vaak niet tot voldoende stolling om een operatie veilig te kunnen uitvoeren. Een combinatie van beide behandelingen is ook mogelijk, maar nog niet eerder toegepast.

Opzet
De DAVID-studie onderzoekt de veiligheid, effectiviteit en uitvoerbaarheid van deze gecombineerde behandeling van DDAVP en stollingsfactorconcentraat bij milde hemofilie A patiënten die geopereerd worden.

Verwachte resultaten
De onderzoekers verwachten dat de gecombineerde behandeling veilig, effectief en uitvoerbaar is. Daarnaast zullen kosten worden bespaard, doordat DDAVP goedkoper is dan stollingsfactorconcentraat. Met de verzamelde gegevens wordt een model ontwikkeld. Dit model zal het opstellen van een individueel behandelplan voor gecombineerde behandeling mogelijk maken.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website