Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Bij patiënten met hart- en vaatziekten vermindert langdurig gebruik van een lage dosis aspirine de kans op een nieuw hart- en vaatincident. Het verhoogt echter het risico op bijwerkingen in het maag-darmstelsel. Om deze bijwerkingen te voorkomen, worden vaak protonpompremmers (PPIs) voorgeschreven. PPIs hebben echter veelal andere bijwerkingen tot gevolg. Deze studie heeft onderzocht of de voordelen van het gebruik van PPIs opwegen tegen de nadelen.

Resultaten

Uit literatuuronderzoek bleek dat gelijktijdige toediening van PPIs en aspirine het risico op maagzweren en maag-darmbloedingen kan verlagen. Het bewijs hiervoor is echter schaars in zowel kwaliteit als kwantiteit. Daarentegen bleek dat bij patiënten met een hartinfarct of ischemische beroerte, de combinatie van aspirine en PPIs een verhoogd risico vormde voor herhaling van dit cardiovasculaire event.
Een van de literatuurstudies liet zien dat er een relatie is tussen het lange termijn gebruik van PPIs (>12 maanden) en een verhoogd risico op maagpoliepen en ook dat het de kans op maagkanker kan verhogen. Continu gebruik van PPIs verhoogt tevens het risico op een ijzer- en vitamine B12 tekort.
Deze resultaten benadrukken dat artsen en patiënten zich bewust moeten zijn van de bijwerkingen die PPIs kunnen veroorzaken. Het is van belang de risico’s en baten tegen elkaar af te wegen alvorens een beslissing te maken over het wel of niet gebruiken van PPIs.

Samenvatting bij start

Bij patiënten met atherosclerotisch vaatlijden verlaagt een onderhoudsbehandeling met een lage dosis aspirine (LDA) het risico op nieuwe hart- en vaatincidenten, maar wordt het risico op maag- en darmbloedingen verhoogd. Om schade aan het bovenste deel van het maag- en darmkanaal te voorkomen, wordt het gelijktijdig gebruik van een proton-pompremmer (PPI) aangeraden. Vanuit klinisch perspectief lijkt het gunstige effect van PPI’s op het risico op maagbloedingen door aspirinegebruik onvoldoende sterk wetenschappelijk onderbouwd. Daarom moet de preventieve rol van PPI’s bij gebruik van LDA beter onderzocht worden.
Daarnaast is er een gebrek aan richtlijnen om gelijktijdige toediening van protonpompremmers te ondersteunen bij mensen met een laag risico op maag- en darmbloedingen. Het gebruik van PPI's heeft mogelijk ook andere gunstige en/of ongunstige effecten.
Het uiteindelijke doel van dit project is om de vraag te beantwoorden of de voordelen van gelijktijdige toediening van protonpompremmers bij aspirinegebruikers opwegen tegen potentiële schadelijke effecten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website