Projectomschrijving

In dit onderzoek wordt gekeken of wekelijkse geautomatiseerde medicatiereviews met een uitgebreide set medische beslisregels het aantal ziekenhuisheropnames onder ouderen kan verminderen.

Het betreft een prospectieve multicenter RCT met randomisatie op patiëntniveau. Ouderen worden geïncludeerd na een ongeplande ziekenhuisopname met een verhoogd risico op een heropname.
In de interventiegroep wordt een geautomatiseerde, gestructureerde medicatiereview uitgevoerd door een softwareprogramma (CRR), die patiëntkenmerken, medicatie, medische voorgeschiedenis en labgegevens analyseert. De CRR wordt gedraaid vanuit het ziekenhuis, maar het resultaat van de CRR wordt via een link doorgegeven aan de eigen huisarts of apotheker die hierop eenvoudig actie kan ondernemen.
De CRR wordt de eerste keer gedraaid bij ontslag en daarna wekelijks, gedurende een periode van 1 jaar, herhaald. In de controlegroep wordt gebruikelijke zorg verleend. In totaal worden 1200 patiënten per groep geïncludeerd.
 

In de media

Subsidie project ‘CHECkUP’: onderzoek naar verminderen van ziekenhuisheropnames (nov 2017)

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website