Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Het is bekend dat het ziektebeeld van vrouwen met een schizofreniespectrumstoornis voor de overgang minder ernstig is dan dat van vrouwen na de overgang en dat van mannen met eenzelfde stoornis.
Jonge vrouwen hebben minder symptomen en functioneren beter. Vrouwen die nog niet in de overgang zijn hebben meer oestrogeen in het bloed. Oestrogeen lijkt dus een beschermend effect te hebben op de hersenen.

Studie

In de studie is onderzocht of de selectieve oestrogeenreceptormodulator raloxifeen, wat in de hersenen eenzelfde werking heeft als oestrogeen, de symptomen vermindert en het denkvermogen verbetert bij vrouwen én mannen met een schizofreniespectrumstoornis.

Resultaten

In deze gerandomiseerde, dubbel-blinde, placebo-gecontroleerde studie is bevonden dat het gebruik van raloxifeen voor 12 weken de negatieve symptomen en het werkgeheugen van vrouwen verbetert, terwijl raloxifeen bij mannen geen positief effect had.
Tussen november 2016 en oktober 2020 zijn 261 patiënten beoordeeld op geschiktheid en 102 patiënten toegewezen aan raloxifene (n=52) of placebo (n=50), van wie er 100 werden opgenomen in de werkzaamheidsanalyse. De gemiddelde leeftijd was 40.7 jaar (Standaard Deviatie 11.6). Bij vrouwen verminderde raloxifeen de negatieve symptomen (gemiddeld verschil -2.75 [95% Betrouwbaarheids Interval -4.87 tot -0.63]; p=0.012). In week 38 verbeterde raloxifeen ook het werkgeheugen bij vrouwen (gemiddeld verschil 0.73 [0.04 tot 1.43]; p=0.040), terwijl het een negatief effect had bij mannen (gemiddeld verschil -0.53 [-0.95 tot 0.12]; p=0.013). De hoeveelheid (ernstige) bijwerkingen verschilde niet tussen de groepen.
 

Samenvatting bij start

Patiënten met een schizofreniespectrumstoornis ervaren grote problemen in het functioneren. Behandelingen kunnen dit vaak onvoldoende verbeteren.
Oestrogenen blijken een gunstig effect te hebben op psychotische symptomen, maar geven veel bijwerkingen. Raloxifeen werkt op het oestrogeensysteem, als ‘selectieve oestrogeen receptor modulator’. Het geeft weinig bijwerkingen in vrouwen én in mannen. Er zijn eerder positieve effecten gevonden van raloxifeen in patiënten met schizofrenie. Het is erg belangrijk om dit te repliceren.

Opzet
Wij gaan 120mg raloxifeen of placebo toevoegen aan antipsychotische medicatie, gedurende 12 weken. Dit doen we bij zowel vrouwen (pre- en postmenopauzaal) als mannen met een schizofreniespectrumstoornis. We meten de korte- en langetermijneffecten op functioneren, ernst van de symptomen, denken, kwaliteit van leven en zorgkosten.

Verwachte resultaten
Een positief resultaat zal betekenen dat raloxifeen een veilige en goedkope manier is om het functioneren van patiënten te verbeteren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website