Projectomschrijving


Antibiotica worden in verpleeghuizen vaak gebruikt voor vermeende urineweginfecties (UWIs) zonder dat er sprake is van een daadwerkelijke infectie. Dit komt omdat UWIs bij ouderen moeilijk zijn vast te stellen vanwege vaak aspecifieke klachten en het feit dat er zich bij ouderen regelmatig bacteriën in de urine bevinden zonder dat er sprake is van een echte UWI. Het gevolg is overmatig antibioticagebruik wat een belangrijke drijfveer vormt voor het ontstaan van antibiotica resistentie. In PROGRESS wordt bekeken of bepaling van de ontstekingseiwitten procalcitonine en C-reactive protein in vingerprikbloed kunnen helpen om een echte UWI vast te stellen. Deze bepalingen zijn eenvoudig en worden ter plekke uitgevoerd in verpleeghuizen. In een eerste studie wordt onderzocht welke van de twee bepalingen het beste werkt, waarna in een tweede studie wordt bekeken in hoeverre gebruik van deze test het voorschrijven van antibiotica inderdaad vermindert en de zorg in verpleeghuizen verbetert.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website