Over dit programma

The EU Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR)

Resistentie bacteriën houden zich niet aan landsgrenzen. Nederland participeert daarom in het Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR). Een deel van het budget van het programma ABR is gereserveerd voor internationale samenwerking via de joint actions van het JPI.

Actuele informatie over de subsidieoproepen vindt u op onze websitepagina over JPIAMR.

One Health

Resistente bacteriën komen voor in mensen, dieren en de omgeving. Vanuit al deze disciplines is kennis nodig om een effectieve aanpak van antibioticaresistentie te realiseren. Deze benadering staat bekend onder de noemer ‘One Health’.

Poster Antibiotica Resistentie met informatie over de onderzoeksgebieden van het programma Antibiotica Resistentie. 

Relevante links

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website