Begin 2019 zijn 2 netwerkprojecten gestart vanuit Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) met Nederlandse financiering. Ze zijn gehonoreerd in de 7e subsidieoproep die als doel had surveillance te verbeteren via internationale netwerken. Deze onderzoeksprojecten zijn daar mooie voorbeelden van.

PRAISE-netwerk

Het PRAISE-netwerk wil een roadmap ontwikkelen om geautomatiseerde en gestandaardiseerde surveillance van zorggerelateerde infecties op grote schaal te implementeren. Dit netwerk verbetert de surveillance van antimicrobiële resistentie (AMR) door begeleiding te bieden die noodzakelijk is om geautomatiseerde surveillancetools van hoge kwaliteit te ontwikkelen voor zorggerelateerde infecties, veroorzaakt door zowel verwekkers met antimicrobiële resistentie als verwekkers zonder resistentie. De meeste geautomatiseerde systemen zijn namelijk ontwikkeld in individuele ziekenhuizen, waardoor er grote verschillen zijn in hun ontwerp en functie, en kennis over hun ontwikkeling niet wijdverspreid is. Het Europese PRAISE-netwerk zal een breed gedragen plan van aanpak opstellen waarmee bestaande kennis doelmatig wordt ingezet en ziekenhuizen handvatten krijgen voor het in gebruik nemen van geautomatiseerde surveillance.

Internationaal netwerk

Een groot internationaal onderzoeksnetwerk met 22 partners onder leiding van het Universitair Medisch Centrum Utrecht voert het project ‘Providing a Roadmap for Automated Infection Surveillance in Europe’ (PRAISE) uit.

Onderzoeksagenda

Ook moet het project een onderzoeksagenda opleveren om de toekomstige ontwikkelingen te ondersteunen. Daarnaast levert het project instructies op op het gebied van barrières omtrent regelgeving en toezicht. Het leveren van suggesties voor ICT- en datamanagementoplossingen en benodigdheden voor trainingen maakt ook onderdeel uit van het project.

Belasting van resistente infecties

Surveillance van infecties draagt bij aan de kwantificering van de belasting van infecties door antimicrobiële resistente pathogenen en de evaluatie van de effectiviteit van interventies.

SOLIDNESS-netwerk

Mobiele genetische elementen (MGE's) zijn DNA-moleculen die belangrijke genen bevatten, zoals resistentie en virulentie genen. MGE's spelen een belangrijke rol bij de verspreiding van antibioticaresistentie; ze zijn momenteel nog moeilijk te karakteriseren. Het hoofddoel van SOLIDNESS is om een netwerk op te zetten ter surveillance van MGE-gemedieerde verspreiding van antibioticaresistentie. Het netwerk verbetert ook de toegang tot MGE-sequencing data van hoge kwaliteit, dat gedeeld zal worden op internationaal niveau.

Onderzoeksnetwerk

SOLIDNESS staat voor 'Surveillance Of mobiLome meDiated aNtibiotic rEsiStance Spread'.Onder leiding van de Rijksuniversiteit Groningen doen 17 internationale partners mee aan dit onderzoek.

Eindproducten

Het netwerk leidt onder andere tot het ontwikkelen van documenten met standaard procedures en harmonisatie van hoge-kwaliteit sequencing standaarden en protocollen ter detectie van MGE's.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website