Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nederland heeft recentelijk de grootste uitbraak van Q-koorts uit de geschiedenis achter de rug. De rol van Ixodes ricinus teken en gezelschapsdieren in Nederland in de transmissie van Coxiella burnetii, de verwekker van Q-koorts, was tot op heden niet duidelijk.

 

In het kader van dit onderzoek verzamelden wij vele duizenden teken en enkele honderden hondensera uit voorheen endemische gebieden. Onze veld studies suggereren dat I. ricinus teken geen belangrijke rol als vector hebben in de transmissie van C. burnetii. Echter, in een experiment waarin teken voeden op geïnfecteerde geiten, bleek dat tekenfeces (tekenontlasting), dat door teken wordt uitgescheiden tijdens een bloedmaaltijd, wel infectieuze C. burnetii kan bevatten. In een hoog percentage van honden uit voorheen endemische gebieden troffen wij antistoffen aan tegen C. burnetii. Dit was weliswaar voor en na de uitbraak vergelijkbaar.

 

Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of honden (en tekenfeces) een potentiële bron voor humane infecties zouden kunnen vormen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. In vele duizenden teken afkomstig van de vegetatie uit (hoog)endemische gebieden zijn geen Coxiella bacteriën aangetroffen.

 

2. Teken van experimenteel geïnfecteerde geiten (experiment in samenwerking met het CVI) blijken wel de Coxiella bacterie op te nemen, maar in slechts zeer geringe mate door te geven aan het volgende stadium of aan hun ‘offspring’. Wel bevat de tekenfeces (ontlasting), geproduceerd ten tijde van het nemen van een bloedmaaltijd op experimenteel geïnfecteerde geiten, levende Coxiella bacteriën.

 

3. Partieel en geheel gevoede teken afkomstig van honden bevatten (tot op heden) geen Coxiella bacteriën.

 

4. Gemiddeld circa 40% van de honden uit de voorheen (hoog)endemische gebieden heeft antistoffen tegen C. burnetii. Er blijkt geen relatie met de uitbraak bij geiten te bestaan, gezien het feit dat dit percentage reeds jaren constant is (ook voor de uitbraak).

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nederland heeft net de grootste uitbraak van Q-koorts uit de geschiedenis achter de rug. De rol van teken en gezelschapsdieren in Nederland in de transmissie van C. burnetii, de verwekker van Q-koorts, is niet duidelijk, maar zou belangrijke implicaties kunnen hebben voor publieke, humane en veterinaire gezondheid.

 

Het is aannemelijk dat gezelschapsdieren in de directe omgeving van (eerder) besmette geitenbedrijven geïnfecteerd zijn geraakt. Vele van deze dieren behoren ook tot de gastheren van teken. De veel voorkomende Ixodes ricinus teek in Nederland is daarom mogelijk een reservoir voor C. burnetii.

 

In de huidige studie onderzoeken wij niet alleen het voorkomen van C. burnetii in teken in hoog-risico gebieden, maar ook of teken de infectie kunnen overdragen op de volgende generatie en het percentage gezelschapsdieren dat is blootgesteld aan C. burnetii.

 

Onze eerste resultaten lijken te wijzen op een bescheiden rol van de Ixodes ricinus teek als reservoir voor Coxiella burnetii in Nederland. Echter, duizenden teken, maar ook gezelschapsdieren, uit (voorheen) hoog-risico gebieden in Zuidoost Nederland staan op het punt om geanalyseerd te worden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onze eerste resultaten lijken te wijzen op een bescheiden rol van de Ixodes ricinus teek als reservoir voor Coxiella burnetii in Nederland.

 

Een totaal van bijna 2000 Ixodes ricinus teken in de vegetatie en ruim 1000 teken verzameld van huisdieren of vee werden getest op de aanwezigheid van C. burnetii middels moleculaire technieken. Alle teken waren negatief, behalve enkele teken die hadden gevoed op kort daarvoor gevaccineerde schapen (Sprong et al. Zoonoses Public Health. 2011 Jun. Epub ahead of print).

 

Meer gedetailleerdere analyse van duizenden teken (verschillende stadia) uit meerdere (voorheen) hoog-risico gebieden in Zuidoost Nederland zal op korte termijn volgen. Dit betreft ongevoede teken uit de vegetatie en gevoede teken (en hun offspring) van vee en gezelschapsdieren. Eveneens staan wij op het punt gezelschapsdieren uit dezelfde regio's serologisch te onderzoeken op antistoffen tegen C. burnetii.

 

Ons onderzoek zal inzicht geven in het voorkomen van de bacteriele verwekker van Q-koorts in teken en de rol van teken en huisdieren in de transmissie van C. burnetii.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The world's largest outbreak of Q-fever - related to infected goats - has chastised the Netherlands from 2007 until 2010. Now that awareness for Q-fever has been intensified and livestock has been culled and vaccinated, goats and sheep have proven to be a less likely source for future human infections.

 

However, it is to be expected that, in the three years that the epidemic has continued unrestricted, the highly infectious, spore-forming causative organism, Coxiella burnetii, spilled over into wild animals. Ticks, abundantly present in The Netherlands, could acquire C. burnetii during a blood meal on infected (wild) animals and can transmit the bacterium to other mammals by tick-bite during the next blood meal or by aerogenic spread of dried tick fecal excretions. Since C. burnetii infection in ticks, based on the literature, is expected to be low-grade, it is of paramount importance that ticks are sampled in specific area's in endemic regions, as described in our proposal, and not randomly as has been performed thus far in The Netherlands, by others, for research on other tick-borne diseases.

 

Importantly, ticks could also (re-) introduce C. burnetii in pet animals (or livestock), from which novel human outbreaks could potentially occur. Indeed, dog and cat parturient infections of C. burnetii have been described. The unique close relationships between urbanized regions, stock farming and forested, tick-infested, area's in The Netherlands seem a prerequisite for such transmission routes. Thus, ticks and pet animals are likely to be involved in the transmission of C. burnetii to livestock and humans, posing a novel lingering threat, warranting further research.

 

In an unique collaboration between medical, veterinary, and public health experts, in this pilot study, we will investigate the presence of C. burnetii infection in ticks, pet animals - cats and dogs - in multiple endemic Q-fever regions in the South of the Netherlands. Moreover, we will obtain fed ticks from both grazing livestock, as well as pet animals, which will be allowed to molt or to produce offspring. Molted ticks and offspring (larvae) will be tested for the presence of C. burnetii to show that ticks could be an actual vector for the disease, rather than a spill-over reservoir.

 

The overall aim of the pilot study is to investigate new relevant transmission routes for C. burnetii, endangering humans and livestock, with an emphasis on ticks and pet animals. Thus, our Key objectives are:

 

Key objective 1. To determine the presence of C. burnetii in questing ticks, and pet animals, i.e. cats and dogs, in endemic regions in The Netherlands.

 

Key objective 2. To confirm the role of ticks as a potential vector of C. burnetii by determining the presence of C. burnetii in molted ticks and larval ticks originating from feeding ticks on grazing livestock and pet animals.

 

Our pilot study contributes to the understanding of the role of ticks in C. burnetii ecology and biology. Moreover, it will provide insight into the infection rates of pet animals. This pilot study might reveal the need for further studies and might lead to implementation of additional measures to prevent new Q-fever epidemics, such as surveillance of C. burnetii infected ticks, or pet animals as sentinels of C. burnetii burden in the environment; prolonged/ongoing national vaccination of livestock with appropriate strains; large-scale education of the public to reduce exposure to ticks; and vaccination of pet animals in endemic regions.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website