Projectomschrijving

De rol van teken en gezelschapsdieren in de overdracht van de verwekker van Q-koorts (Coxiella burnetii) is nog niet duidelijk. Het is aannemelijk dat ‘wilde’ dieren en gezelschapsdieren (honden en katten) in de directe omgeving van besmette geitenbedrijven geïnfecteerd zijn. Deze dieren zijn vaak gastheer van teken. Ook de veel voorkomende Ixodes ricinus teek in Nederland kan zo een bron voor de bacterie zijn.
Doel van dit project is te achterhalen of teken en gezelschapsdieren een rol kunnen spelen in de overdracht van de Q-koortsverwekker. We onderzoeken of Coxiella burnetii voorkomt in teken in hoogrisico gebieden in Zuidoost Nederland en of teken de infectie kunnen overdragen op de volgende generatie. Ook onderzoeken we het percentage honden en katten dat met de bacterie in aanraking is geweest. Door verzamelde bloedmonsters (van voor en na de uitbraak) in hoogrisicogebieden te onderzoeken, stellen we vast of en hoeveel gezelschapsdieren door de recente uitbraak geïnfecteerd zijn.

 

Lees meer informatie over Lyme en de onderzoeken op onze themapagina over Lyme

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website