Projectomschrijving

In gebieden zoals de voormalige Sovjet-Unie is een sterke toename van antibioticaresistente tuberculose te zien. 6-11% van de gevallen behelst een multiresistente TBC (MDR-TB), een vorm van TBC die moeilijk te genezen is. Voor het voorkomen en bestrijden van MDR-TB is het noodzakelijk om patiënten tijdig op te sporen, maar ook om behandelingen eventueel aan te passen.
Onderzoekers van KIT Biomedical Research hebben een moleculaire test ontwikkeld die meerdere mutaties in het DNA van de tuberculosebacterie tegelijkertijd kan aantonen. Deze mutaties geven informatie over antibioticaresistentie. Daarnaast geven ze aan met welk type stam een persoon geïnfecteerd is. Het KIT Biomedical Research samen met het RIVM, het AMC-CPCD en MRC-Holland gaan de test verder ontwikkelen.
Tevens wordt gekeken hoeveel impact de moleculaire test heeft op de uitkomst van de behandeling van TBC-patiënten. In de toekomst kan een betere keuze voor het type antibiotica gemaakt worden. De onderzoekers werken samen met TBC referentielaboratoria in Bulgarije en Georgië.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website