Projectomschrijving

Bacteriële infecties komen vaak voor bij patiënten op de Intensive Care (IC). Om infecties te voorkomen, worden patiënten bij opname op de IC preventief behandeld met antibiotica. Dit onderzoek gaat na welk effect deze aanpak heeft op het ontstaan van antibioticumresistentie.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat een dergelijke preventiestrategie met antibiotica (selectieve decontaminatie) de overlevingskansen van IC-patiënten verbetert. Echter is nog onduidelijk welk effect de aanpak heeft op het ontstaan van antibioticumresistentie in de bacteriële flora van de mens.

Het onderzoeksproject bestudeert het effect van twee verschillende preventieve strategieën op de ontwikkeling van antibioticumresistentie. Dit gebeurt met geavanceerde technieken die resistentiegenen en resistente bacteriën bij IC-patiënten identificeren. De patiënten worden zowel tijdens de behandeling op de IC als na ontslag uit het ziekenhuis gevolgd. 

Ook brengen de onderzoekers het effect van preventieve strategieën in beeld. Deze kennis is noodzakelijk om voor- en nadelen van decontaminatie bij IC-patiënten vast te stellen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website