Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De basis voor deze aanvraag voor een kennisvoucher ligt in de Alles is Gezondheid Pledge getekend door GGD GHOR Nederland en Louis Bolk Instituut. Daarin is als doel opgenomen om instrumenten te ontwikkelen/doorontwikkelen zoals de ZelfRedzaamheidsMatrix (ZRM) als tool voor handelingsperspectieven in zorg-clientcontacten waarin Positieve Gezondheid het uitgangspunt vormt.

De ZRM is een sectoroverschrijdend meetinstrument voor het volledig en gestandaardiseerd beoordelen van de zelfredzaamheid van cliënten. De ZRM biedt echter geen inzicht in wat cliënten zelf belangrijk vinden, waar ze zelf met voorrang aan zouden willen werken en hoe ze hun eigen kracht daarvoor kunnen inzetten. Het instrument dat dit inzicht wel biedt, is de door IPH ontwikkelde Gesprekstool Positieve Gezondheid (okt 2016). De ZRM en Positieve Gezondheid kennen veel raakvlakken. Met dit project willen wij op basis van de Gesprekstool Positieve Gezondheid een methodiek ontwikkelen die professionals handvatten biedt om, aan de hand van de door de client zelf gescoorde Positieve Gezondheid, de ZRM in te vullen en samen met de client te zoeken naar handelingsperspectieven waarbij de eigen kracht van de client zoveel mogelijk wordt benut. De eindgebruikers zullen uitvoerig bij het project betrokken worden. Het beoogde resultaat is toepasbaar in een brede setting binnen de Publieke Gezondheid; OGGZ-doelgroep, GGD-doelgroep, wijk(zorg) en andere professionele terreinen binnen het Sociaal Domein bij de gespreksvoering met, en scoring van, cliënten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website